Govor

Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči.

Ja, med epidemijo covida se je jasno pokazalo, da so obstoječi domovi za starejše potrebni prenove. Že desetletje in pa več je pa tudi jasno, da potrebujemo nove namestitve, v katere se prej recimo 15 let plus praktično ni vlagalo. Zanima me ali boste nadaljevali z vsemi temi 145 investicijami, ki so trenutno v teku na področju oskrbe starejših, ki so bile začrtane oziroma začete v mandatu Janeza Ciglerja Kralja, vašega predhodnika. Najbrž je vsem jasno, da se 15 let v naši državi ni zgradil noben dom za starejše, pa me zanima, kaj bo z vsemi temi investicijami, ki sedaj potekajo v naši državi.

Zagovornik načela enakosti je izvedel oceno diskriminatornosti petega odstavka 100. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ocenil, da je diskriminatoren do vseh videčih mladoletnih oseb, ki so zdravstveno zavarovane po drugih zavarovancih zavoda ali upokojencih in ki so prav tako kot slepe osebe potrebujejo za opravljanje svojih življenjskih potreb pomoč druge osebe ter bi zato lahko bile upravičene do dodatka za pomoč in postrežbo. Ali boste v svojem mandatu diskriminacijo odpravili in sprejeli ustrezen zakon za odpravo diskriminacije in odpravo krivice tem otrokom tudi za nazaj vse od uveljavitve spornega člena? Zakon, ki je predviden za obravnavo in ga je predložil Državni svet, ne odpravlja krivice za nazaj ampak zgolj za naprej. Da bi se krivica odpravila v celoti, je potrebno poskrbeti, da se zakon sprejme v taki obliki, ki bi to področje uredil tudi za nazaj. In me zanima, če boste to naredili.

Zdaj vprašanje je bilo sicer postavljeno že od moje kolegice, pa se mi zdi to zelo pomembno vprašanje in bi res prosil odgovor na to, zato ga bom postavil še enkrat. Ob dejstvu, da ste v koalicijski pogodbi v poglavju Socialna in vključujoča skupnost zapisali, da je eden izmed načrtov okrepiti upravičenost do socialnih, družinskih in invalidskih transferjev iz javnih sredstev na podlagi jasnih in pravičnih socialnih in ekonomskih kriterijev. Kaj zdaj to pomeni? Ali to morebiti pomeni, da boste razširili oziroma določili kriterije tako, da bo denarno socialno pomoč lahko prejelo več državljanov? V Novi Sloveniji pravimo, da zdrav človek potrebuje delo ne pa denarne socialne pomoči. Ali na tem področju ne mislite tako? Nam se zdi pomembno, da tisti, ki lahko dela, naj dela, tisti, ki pa ne more, pa mora država za njega poskrbeti. Je pa res, da je denarna socialna pomoč neka varna mreža, kamor se nekdo ulovi zaradi svoje starosti, zaradi izgube službe in tako naprej. Ampak naše mnenje je, da tisti, ki je zdrav, sposoben za delo, da naj dela.

Zanima me tudi, kaj boste naredili na področju brezposelnosti. V času prejšnje vlade je bilo v aprilu najnižja brezposelnost (58 tisoč in še nekaj). Kako si boste kot minister prizadevali za vzdrževanje takšne rekordne brezposelnosti, se pravi, da bo čim več naših državljanov delalo?

Bila je prej tudi omenjena zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga nam je lani uspelo sprejeti po desetletjih, ko se je o njem v tej hiši samo pogovarjalo, po ne vem koliko sto in več osnutkih pa na dnevni red in na sprejetje ta zakon ni recimo nikoli prišel. Naj tukaj poudarim, da je bilo ta zakon potrebno sprejeti za to, da lahko sploh črpamo sredstva na področju oskrbe starejših. To je bil več kot nujen prvi korak, ostaja pa vprašanje, in sicer odprto vprašanje glede financiranja dolgotrajne oskrbe po 30. juniju 2025. Kako se boste lotili tega?

Tudi glede pokojninskega sistema je bilo že nekaj pa se mi tudi zdi pomembno vprašanje, na katerega bi rad dobil svoj odgovor. In sicer glede nujnosti povišanja upokojitvene starosti pokojninske dobe za polno starostno pokojnino ter na vezavo upokojitvene starosti na pričakovano življenjsko dobo. V OECD so priporočili tudi, da se za referenčno obdobje za določene pokojnine s 24 najboljših let podaljša na celotno obdobje zaposlenosti in da se odpravijo nekatere možnosti znižanja upokojitvene starosti, ki vseeno omogočajo polno starostno pokojnino. Ali boste pri pripravi te pokojninske reforme sledili priporočilom OECD?

Zanima me tudi naslednje. Veste, da je bilo v medijih kar veliko o tem govora, ko smo v Novi Sloveniji takoj ob začetku mandata vložili nekaj svojih zakonov, na nekatere ste celo v Levici v prejšnji sestavi vložili pobudo za posvetovalni referendum. Pa vendar, zanima me, ali boste ta naš Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih podprli. Kot sem povedal, ste v prejšnji sestavi vložili pobudo za posvetovalni referendum in ste nam onemogočili, da bi ta zakon sprejeli, tik pred glasovanjem ste to naredili. Ta zakon med drugim prinaša podaljšanje očetovskega dopusta, otrokom s posebnimi potrebami, ki del leta preživijo doma, del pa v zavodu, povečujemo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, otroci, ki ne hodijo v osnovno šolo, se jim izplača v naravi, in tako naprej. Zanima me, ali boste ta zakon v vaši stranki, stranki Levica, zdaj podprli.

V koalicijsko pogodbo ste zapisali: »Okrepiti delovanje stanovanjskega sklada in podpreti druge modele financiranja, s ciljem zagotoviti 20 tisoč javnih najemnih stanovanj do leta 2030.« Z vsem spoštovanjem, da ne bom narobe razumljen, ampak se mi zdi, da gre tu za neko zavajanje. Najprej bi morali zapisati, kaj boste naredili v tem mandatu, ta mandat, če bo vse po sreči, bo trajal do leta 2026 in bi od vas pričakoval, da zapišete oziroma poveste številko, koliko teh stanovanj bo zgrajenih do leta 2026, ker potem zelo hitro preložimo odgovornost, nam je zmanjkalo mandata, nismo mogli in tako naprej. In pričakujem, da mi poveste, koliko od teh 20 tisoč stanovanj boste zgradili do leta 2026, dokler traja vaš mandat. Sicer pa preprost matematičen izračun pove, 20 tisoč stanovanj in če se vzame, da je povprečno slovensko stanovanje veliko 82 kvadratov, realna cena kvadratnega metra pa je od 2 tisoč 900 do 11 tisoč evrov, se pravi, če vzamemo samo 3 tisoč evrov na kvadratni meter, bi vsa ta stanovanja stala 5 milijard, ob dejstvu, da je proračun Republike Slovenije okoli 13 milijard. Še enkrat na ponovim, povejte mi torej realno, koliko stanovanj lahko naši državljani pričakujejo do konca leta 2026 oziroma do konca vašega mandata.

Na nek način ponujate prostovoljni delavnik do 30 ur tedensko, čeprav nek drug minister na nekem drugem zaslišanju pravi, da je to precej nerealno. Nek kandidat za poslanca zdaj za bodoči mandat, bodoči poslanec, o tem zelo lepo in javno govori ter všečno pred volitvami, nek drug minister pa reče, da je to zelo nerealno. Ampak vi ste govorili o teh 30 urah na teden, po drugi strani pa »bajkamo«, recimo, naša podjetja iz naše države. Večkrat smo slišali, da želimo neko predvidljivo davčno okolje. Ampak zakaj potem podpirate, da se Zakon o dohodnini ustavi, tako kot je tudi napisano v koalicijski pogodbi, da se izvajanje tega zakona s 1. 1. 2023 ustavi. Naj povem, da ta zakon prinaša višje plače vsem zaposlenim, do leta 2025 bi plače naraščale, vi pa želite ta zakon ustaviti. Na eni strani neke všečne besede, na drugi strani pa neka realnost. Kakšno je vaše mnenje glede Zakona o dohodnini?

In še eno vprašanje, zadnje. V času prejšnje Vlade, v času ministrovanja Janeza Ciglerja Kralja, je bil na področju oseb s posebnimi potrebami storjen zelo velik korak naprej, čeprav se tu še ne nameravamo ustaviti in je treba delati še naprej. Po desetletjih prošenj so končno starši teh otrok prišli na vrsto, in sicer z višjim nadomestilom za izgubljeni dohodek. Mi smo jim to nadomestilo zvišali za 160 evrov, prej so pa 17 let oziroma 20 let prosjačili in so dobili, ne vem, 17 evrov, v enajstih letih. Zdaj imajo vsi ti starši vsaj minimalno plačo. Pa me zanima… Zakaj zdaj to sprašujem – ker sem prej povedal, da se ne smemo tu ustaviti. V času ministra Janeza Ciglerja Kralja smo ustanovili tudi delovno skupino, ki se ukvarja s težavami, predvsem pa z rešitvami, kako rešiti vse njihove težave. In zdaj ne vemo, kaj bo s to skupino. Boste na nek način podali roko tej skupini, jo boste podprli, bo lahko ta skupina nadaljevala z delom in tukaj bi rad tudi vaš konkreten odgovor. Hvala lepa.