Govor

Hvala za besedo.

Lep pozdrav, tudi spoštovani kandidat.

Pozorno sem poslušala to predstavitev. In tudi pozorno prebrala koalicijsko pogodbo. Bi se pa morda, glede na to, da je že kolegica dosti vprašanj postavila, predvsem osredotočila na naslednje, in sicer na javno socialno varstvene zavode, se pravi predvsem domove za starejše. Torej, čisto konkretna vprašanja prihajajo iz terena. Namreč, zaradi višanja cen storitev in materiala se javnim socialno varstvenim zavodom, ki so bili torej uspešni na razpisih za prenovo kapacitet za starejše dogaja, da so ponudbe potencialnih izvajalcev bistveno višje kot imajo na razpolago že odobrenih sredstev za sofinanciranje. Nekako se ocenjuje, da bo javnim zavodom v celoti zmanjkalo približno 20 milijonov evrov. Ali boste torej zagotovili ta sredstva, da bodo javni zavodi v lasti državi lahko s prenovami oziroma novogradnjami zagotovili zakonsko določene standarde in te pogoje za zagotavljanje eno in dvoposteljnih sob, ki jih je potrebno zagotoviti do leta 2023? In tudi zagotavljanje prilagojenih kapacitet za primer izbruha nalezljivih bolezni?

Da se dotaknem še kadrov. Na tem področju namreč v Sloveniji že dalj časa, to ves čas že ponavljamo, primanjkuje kadra na področju zdravstva, tako v bolnišnicah kot tudi predvsem v domovih za starejše. Še slabša je pa ta situacija v obmejnih območjih, torej Koroška, Štajerska, Pomurje. In ne vem, morda ste seznanjeni z reformo na področju zdravstvene nege v Avstriji, ki ponuja torej več kot eno milijardo evrov za te temeljite in čisto konkretne ukrepe. Lahko jih tudi nekaj naštejem kar se tiče morda bolj področja sociale, da bodo pripravniki za usposabljanje na področju zdravstvene nege prejeli 600 evrov na mesec, da bodo kadri iz drugih poklicev in področij, ki se bodo vrnili na delo na področju te nege bodo prejeli minimalno 1.400 evrov na mesec, vajeništvo na področju zdravstvene nege in tako naprej. Torej, dobro milijardo evrov predvidevajo. To pomeni za nas na obmejnih območjih, torej ob meji z Avstrijo tudi velik problem zagotavljanja kadra v prihodnosti in to je zelo akuten problem. Kaj boste torej naredili na področju zagotavljanja kadrov v javno socialnih varstvenih zavodih, torej na teh socialnovarstvenih zavodih in varstveno delovnih centrih? In kako se mislite, ker je nujno potrebno, sistemsko lotiti reševanja te problematike? Sam dvig plač je enostaven ukrep. Vemo, da to za stanovalce v javnih socialnovarstvenih zavodih pomeni seveda tudi višjo ceno. Upam tudi, da ste seznanjeni s stanjem skrbi za starejše na terenu in da ste seznanjeni tudi s tem, da za veliko starejših ljudi njihova oskrba odvisna od debeline denarnice, kar je seveda nedopustno. Neurejeno področja in uvajanje pravičnejšega sistema za najšibkejše bi rešil že ta zakon o dolgotrajni oskrbi. Ta sicer sedaj resda sodi mislim da pod Ministrstvo za zdravje, a se predvsem dotika tudi področja sociale. Kaj menite torej o sistemski ureditvi? Bilo je nekaj povedanega, ampak vendarle premalo konkretno. Pa še eno vprašanje, nesporno je, da se dvigujejo cene hrane, materialov in surovin in javno socialnovarstveni zavodi bodo težko dolgo krili te stroške. Ali menite, da je smiselno, da se dvignejo cene storitev za uporabnike? Torej, stanovalce, ki si samooskrbo težko privoščijo. Ali pa je tu pametneje, da se zagotovijo sredstva države kot pomoč zavodom? In če mislite, da je to stvar države povejte tudi na kakšen način. In še nekaj, kako ste naklonjeni področju samooskrbe javnih zavodov, torej tako s hrano kot tudi energijo. Toliko s tega področja.

Pa še eno vprašanje. Del vašega programa je tudi spodbuda za sodelovanje delavec in delavk pri upravljanju ter obliki dela vsega lastništva podjetij. V zadnjem času, pa tudi na terenu, je dosti govora o tem, da v bistvu podjetja, lastniki podjetij razmišljajo zelo intenzivno, sploh na obmejnem območju z Avstrijo. Zapuščajo Slovenijo ali pa o tem intenzivno razmišljajo. Omenjate tudi zadružne prevzeme matičnih družb. Kako gre torej to skupaj s konkurenčnostjo poslovnega okolja?

Hvala.