Govor

Zahvaljujem se gospodu Luku Mescu za predstavitev.

In predajam besedo članicam in članom odbora, zato da zastavite vprašanja. Preden preidemo na ta vprašanja pa še eno pooblastilo, in sicer poslanko Tamaro Vonta nadomešča poslanka Jožica… /oglašanje iz klopi/, ravno obratno, se opravičujem, tudi jaz sem se prvič znašel na tem sedežu danes, tako da ravno obratno torej. Hkrati pa smo zabeležili še eno odsotnost, in sicer je opravičeno odsotna z današnje seje poslanka gospa Anja Bah Žibert. Pojasnilo k uvodnemu krogu vprašanj, vprašanja članic in članov odbora se lahko nanašajo na delovno področje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Posebej vas na to opozarjam zato, da ne bomo v svojih razpravah zajemali preveč na široko. Nahajamo se na odboru za delo. Pri nas gostuje kandidat za ministra na istoimenskemu resorji in bi prosil, da se omejimo na zastavljanje vprašanj kandidatu gospodu Luku Mesecu.

Odpiram prijave k vprašanjem in razpravam. Gospa Karmen Furman, predajam vam besedo.