Govor

Lepo pozdravljeni na današnjem zasedanju 1. nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki jo s to naznanitvijo začenjam.

Obveščam vas, da za današnjo sejo ni bilo opravičenih članov ali članic odbora, pač pa na seji kot nadomestni člani oziroma članice odbora s pooblastili sodelujejo: dr. Matej Tašner Vatovec, ki nadomešča poslanko Natašo Sukič, in mag. Bojana Muršič, ki nadomešča poslanca Matjaža Hana.

Na sejo odbora sem k 1. točki dnevnega reda vabil kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca.

Pozdravljam vse prisotne, še poseben pozdrav pa namenjam gospodu Luki Mescu, kandidatu za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red odbora s 1. točko, predstavitev Luke Mesca, kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDSTAVITEV LUKE MESCA, KANDIDATA ZA MINISTRA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI.

Preden preidemo na predstavitev ministrskega kandidata, še uvodno pojasnilo k točki. Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob je predsednici Državnega zbora mag. Urški Klakočar Zupančič na podlagi prvega odstavka 112. člena ustave in 229. člena Poslovnika Državnega zbora predlagal listo kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije. Predsednica Državnega zbora je Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide poslala predlog predsednika vlade, da Državni zbor za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti imenuje Luko Mesca. V skladu s prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora sem tako sklical današnjo sejo na kateri se nam bo predstavil predlagani kandidat ter odgovarjal na vprašanja članic in članov odbora. Odbor mora po opravljeni predstavitvi predsednici Državnega zbora in predsedniku Vlade poslati mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata. Uvodni predstavitvi kandidata bo sledila vprašanja članic in članov odbora kandidatu in seveda njegovi odgovori. Na tem mestu pa Luka Mesec, Luka za vse, ne le za peščico, beseda je tvoja.