Govor

Hvala lepa.

Tudi jaz vse navzoče prav lepo pozdravljam, tudi kandidata, gospoda dr. Aleksandra Jevška!

Pričenjam 2. nujno sejo Odbora za gospodarstvo. Obveščam vas, da so se za današnjo sejo opravičili naslednji član gospod Jožef Horvat, na seji kot nadomestna članica sodeluje dr. Vida Čadonič Špelič iz Poslanske skupine Nova Slovenija.

S sklicem ste prejeli dnevni red seje odborov. Ker v poslovniškem roku nisva prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, je določen takšen dnevni red, kot ste ga sprejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. – in edino – TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDSTAVITEV DR. ALEKSANDRA JEVŠKA, KANDIDATA ZA MINISTRA BREZ RESOJA, PRISTOJNEGA ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO.

Predsednik Vlade, dr. Robert Golob, je predsednici Državnega zbora, mag. Urški Klakočar Zupančič, 25. 5. 2022 na podlagi prvega odstavka 112. člena Ustave in 229. člena Poslovnika Državnega zbora, predlagal listo kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije.

Predsednica Državnega zbora je Odboru za gospodarstvo in Odboru za zadeve Evropske unije posredovala predlog predsednika Vlade, da Državni zbor za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko imenuje gospoda dr. Aleksandra Jevška. V skladu s prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora, je bila sklicana današnja skupna seja, na kateri se nam bo predlagani kandidat predstavil ter odgovarjal na vprašanja članic in članov obeh odborov. Odbora bosta po opravljeni predstavitvi, v skladu z 231. členom Poslovnika predsednici Državnega zbora in predsedniku Vlade, poslal mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata.

Na sejo odbora je vabljen gospod dr. Aleksander Jevšek, kandidat za ministra. Za sejo ste kot gradivo prejeli: Listo kandidatk in kandidatov za ministre in ministrice Vlade Republike Slovenije, z dne 25. 5. 2022, ki je objavljena na spletnih straneh Državnega zbora, in gradivo številka 20-12/22-30/1 z dne 25. 5. 2022, ki ste ga članice in člani zaradi varstva osebnih podatkov prejeli v varovani predal sistema UDIS.

Glede poteka današnje seje vas obveščam, da bo najprej na vrsti predstavitev kandidata, nato pa bodo sledila vprašanja članic in članov odborov kandidatu in njegovi odgovori.

Sedaj pa prehajamo na predstavitev kandidata.

Dr. Aleksander Jevšek, dajem vam besedo za vašo predstavitev, izvolite.