Govor

Josip Lukenda

Spoštovani!

Najlepša hvala za besedo.

Eurojust je ključen vezni člen v podpori organom preiskave in pregona hudih kaznivih dejanj s čezmejnimi vplivi. To velja tudi za genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojne zločine, ki so v mednarodni skupnosti prepoznana kot najtežja hudodelstva, ki jim je treba posvetiti posebno in takojšnjo pozornost, tudi v zvezi s trenutno rusko vojaško agresijo na Ukrajino.

Kot veste, je glavni tožilec mednarodnega kazenskega sodišča že sprožil preiskavo situacije v Ukrajini. Prav tako so preiskave sprožili pristojni organi Ukrajine ter v številnih držav članice EU. Aktivnosti slednjih so koordinirane s strani Eurojusta, ki pa nima možnosti za obdelavo dokazov, ki jih v okviru svojih pristojnosti pridobijo pristojni organi EU, nacionalni in mednarodni organi ter tudi organizacije civilne družbe iz različnih virov na svojem informacijskem sistemu.

Na ta namen je potrebna hitra vzpostavitev nove centralne zmogljivosti, kjer se bodo ti dokazi shranjevali, zavarovali in analizirali. Temu je namenjen zadevni predlog, ki bo Eurojustu omogočil zavarovanje, analizo in shranjevanje dokazov v zvezi z genocidom, hudodelstvi zoper človečnost, vojnimi zločini in povezanimi kaznivimi dejanji ter tudi njihovo izmenjavo s pristojnimi nacionalnimi in mednarodnimi pravosodnimi organi.

Poleg tega Predlog opredeljuje vlogo Eurojusta pri sodelovanju med državami članicami EU in tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami, kot sta Interpol ali Mednarodno kazensko sodišče.

Zaradi aktualnih razmer v Ukrajini, zlasti nevarnosti uničenja dokazov na terenu, je treba predlagane spremembe uredbe sprejeti nemudoma.

Republika Slovenija ta predlog podpira. V okviru pogajanj pa si prizadevamo opredelitev jasnih pravil, ki bodo omogočila zakonito izmenjavo dokazov in zagotovila njihovo dopustnost v kazenskih postopkih.

Nadalje si bomo prizadevali še, da se med kazniva dejanja iz pristojnosti Eurojusta doda kaznivo dejanje agresije, kot ga določa Rimski institut mednarodnega kazenskega sodišča.

Hvala.