Govor

Hvala lepa. Vsi prav lepo pozdravljeni!

Spoštovani poslanke in poslanci, Skupni odbor je včeraj na prvi nujni seji kot matično delovno telo po skrajšanem postopku obravnaval Predlog zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije.

Po dopolnilni obrazložitvi predstavnice predloga zakona, v kateri je predstavila razloge za sprejetje ter bistvene rešitve, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe med drugim omenila, da je predlagani zakonodajni pristop, s katerim se spremembe in dopolnitve delovnih področij ministrstev začasno uredijo v prehodnih določbah novele Zakona o Vladi ne pa v sistemskem zakonu, sporen z vidika pravne varnosti. Dodala je, da vloženi amandmaji koalicije ustrezno naslavljajo njihove pripombe.

Poslanke in poslanci iz poslanske skupine SDS so med drugim predstavili dosežke trenutne vlade, ki jih je dosegla z manj ministrstvi in menili, da je trenutna organizacijska struktura vlade operativna in učinkovita, da lahko uspešno z dela dokaže z rezultati ter da je vlada investirala v ljudi in v tisto, kar potrebujejo. Dejali so, da je predlog zakona v nasprotju s pojmom vitke države ter da bo delo nove vlade manj učinkovito, počasnejše in manj operativno. Poudarili so, da predlog zakona prinaša finančne posledice, in da je povečanje števila ministrstev nepotrebno in kontraproduktivno. Izpostavljena pa je bila tudi potreba po spremembi Zakona o državni upravi ter njen pomen za delo vlade.

Poslanke iz poslanske skupine Gibanje Svoboda so med drugim podrobneje predstavile določeno vsebino predloga zakona ter omenile, da naj se čim prej imenuje nova vlada in naj se ji omogoči, da začne z delom in izvajanjem programa, ter da bo delala v skupno dobro ljudi.

Poslanka iz Poslanske skupine Levica je izpostavila pomen pojma solidarnosti in vlogo ter posamezne naloge predlaganega ministrstva za solidarno prihodnost in njegovega vpliva za družbo. Dotaknila se je tudi stanovanjske politike ter poudarila, da bo v prihodnje večji poudarek namenjen skrbi za človeka in solidarnosti.

Poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija - Krščanski demokrati je dejala, da več ministrstev ne pomeni tudi več učinkovitosti in da so predlagane rešitve lahko preuranjene in nepremišljene. Poudarila je tudi pomen organov v sestavi ministrstev in javnih zavodov ter dodala, da bo Predlog zakona prinesel veliko reorganizacije ter administrativnega bremena.

Predstavnica predlagatelja je med razpravo podala dodatna pojasnila ter se odzvala na podane kritike v razpravi.

Odbor je nato sprejel amandmaja skupine poslank in poslancev k 2. in 3. členu ter vse člene predloga zakona.

Za sejo Državnega zbora je odbor pripravil poročilo z dopolnjenim predlogom zakona. Hvala lepa.