Govor

Hvala lepa.

Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Skupni odbor.

Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Mirjam Bon Klanjšček.