Govor

Hvala lepa.

Želite besedo, predstavniki poslanskih skupin? (Ne.) Želite besedo, poslanke in poslanci? (Ne.)

Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme naslednji sklep: Potrdi se izvolitev Matjaža Nemca, rojenega 10. 4. 1980, stanujočega Bilje 187.a, Renče, lista kandidatov Socialni demokrati, SD, ki postane poslanec iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu za preostanek mandatne dobe namesto poslanke Tanje Fajon, ki ji je prenehal mandat.

Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in poslancev, za je glasovalo 81, proti 1.

(Za je glasovalo 81.) (Proti 1.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bom o tem sklepu obvestila predsednico Evropskega parlamenta.

In s tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – DRUGA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE V OKVIRU SKRAJŠANEGA POSTOPKA.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Robertom Golobom.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja, Tamari Vonta.