Govor

Mandatno-volilna komisija je na 1. nujni seji 18. maja 2022 kot matično delovno telo obravnavala Sklep o pravici prevzema mandata poslanca v Evropskem parlamentu, ki ga je Državnemu zboru 17. maja 2022 posredovala Državna volilna komisija.

Državni zbor je na svoji 1. seji 13. maja 2022 ugotovil, da funkcija poslanca Državnega zbora ni združljiva s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu, zato poslanki Tanji Fajon z dnem potrditve mandata poslanke Državnega zbora preneha mandat poslanke v Evropskem parlamentu. Državni zbor je zato zaprosil Državno volilno komisijo, da ga obvesti, kateri kandidat bo postal poslanec iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu namesto poslanke Tanje Fajon. Državna volilna komisija je Državnemu zboru 17. maja 2022 posredovala sklep, iz katerega izhaja, da zaradi prenehanja mandata kolegici Tanji Fajon postane poslanec v Evropskem parlamentu za preostanek mandatne dobe gospod Matjaž Nemec.

Kandidat za poslanca je Državno volilno komisijo obvestil, da sprejema mandat poslanca v Evropskem parlamentu.

Mandatno-volilna komisija je 17. maja 2022 prejela tudi obvestilo predstavnika liste kandidatov Socialni demokrati, da se odpoveduje pravici do pritožbe zoper sklep Državne volilne komisije, ravno tako pa v zakonskem roku do seje Mandatno-volilne komisije ni bila vložena nobena pritožba.

Mandatno-volilna komisija je ugotovila, da potrditev izvolitve Matjaža Nemca za poslanca iz Republike Slovenije v Evropski parlament zato ni sporna. Ob upoštevanju navedenega Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi devetega in prvega odstavka 23. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ter 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: Potrdi se izvolitev Matjaža Nemca, rojenega 10. aprila 1980, stanujočega Bilje 187.a, Renče, lista kandidatov Socialni demokrati, SD, ki postane poslanec iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu za preostanek mandatne dobe namesto poslanke Tanje Fajon, ki ji je prenehal mandat.