Govor

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 1. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanci: Zvonko Černač, mag. Borut Sajovic, Franc Rosec, Aleksander Reberšek, mag. Matej Tonin, Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec in Ferenc Horváth.

Na sejo sem vabila predstavnike Vlade.

Vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 1. izredne seje Državnega zbora.

Predlog dnevnega reda ste prejeli v ponedeljek, 16. maja 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejela, zato prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in poslancev, za je glasovalo 78, proti eden.

(Za je glasovalo 78.) (Proti 1.)

Ugotavljam, da je dnevni red 1. izredne seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA – MANDATNO-VOLILNE ZADEVE.

Prehajamo na obravnavo Potrditve izvolitve poslanca iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanke, ki ji je prenehal mandat. Predlog sklepa je Državnemu zboru v obravnavo predložila Mandatno-volilna komisija.

Želi predsednica komisije Janja Sluga besedo za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa? Ja.

Prosim.