Govor

Spoštovani predsednik Državnega zbora!

Mislim, da je predsednik Vlade danes pokazal ultimativni dokaz svojega nespoštovanja do te institucije. Poglejte, eden od poslancev je predsedniku Vlade postavil popolnoma legitimno vprašanje, na katerega je predsednik Vlade dolžan odgovoriti. Dolžan je odgovoriti, pa mu je všeč ali ne. Na tistem stolu sedi zato, ker ga je Državni zbor tja postavil in Državnemu zboru odgovarja. To, da smeši in žali poslanca, je nedostojno ne samo za kateregakoli predsednika Vlade, ampak za vsakega v Državnem zboru. Tako da v tem trenutku pričakujem predvsem od vas, predsednik Državnega zbora, da zaščitite integriteto vsakega posamičnega poslanca pred aroganco in nasiljem predsednika Vlade, ki se očitno sedaj lahko dovoli že to, da na tak način obračunava s poslanci. To ni način govora, ki bi bil primeren za Državni zbor.

In še enkrat, na tej točki, ne glede na to, da sta bila ta dva kroga skonzumirana, jaz pričakujem, da predsednik Vlade odgovori poslancu, odgovori konkretno na vprašanja, ki so bila postavljena.