Govor

Hvala lepa.

Predsednik Vlade, imate besedo.