Govor

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o urejanju trga dela, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Mihom Kordišem. Kolegij predsednika Državnega zbora pa je postopek potrdil. Predstavnik predlagateljev je na kratko predstavil predlog zakona, prav tako predstavnica Vlade, Zakonodajno-pravna služba s pravno-sistemskega vidika opozarja, da bi bila ustreznejša izenačitev bruto urnih postavk pri obeh vrstah dela, saj je plačilo obveznih dajatev in prispevkov odraz različne oblike dela in s tem povezanega različnega urejanja položaja dijakov in študentov ter upokojencev. Njihova predstavnica je povedala, da glede vloženih amandmajev z vidika njihovih pristojnosti nimajo pripomb. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki ga je na seji odbora predstavil njihov predstavnik in podpira predlagano spremembo. Komisija ocenjuje, da je v prvi vrsti ključnega pomena zagotoviti primerljivo plačilo za primerljivo delo, ki mora biti postavljeno na ustrezni ravni, še zlasti zaradi čedalje višjih življenjskih stroškov, s katerimi se soočajo posamezne ranljive skupine prebivalstva, med njimi tudi upokojenci in študenti. Odbor je bil seznanjen s predlogom reprezentativnih delodajalskih organizacij, ki ga je na seji Odbora predstavil predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Povedal je, da načeloma ne nasprotujejo dvigu najnižje urne postavke za začasno in občasno delo upokojencev, a opozarjajo, da bi se moralo najnižjo urno postavko za začasno in občasno delo določiti v bruto in ne neto znesku. Predstavnik Sindikata upokojencev Slovenije je povedal, da podpirajo predložen predlog zakona, saj ocenjujejo, da bi se s tem zagotovilo dostojno plačilo za začasno in občasno delo upokojencev. V razpravi je predstavnik predlagatelja poudaril, da so z namenom odprave nepravičnosti in v skladu z izraženo politično voljo za odpravo te anomalije v Poslanski skupini Levica predlagali dvig minimalne urne postavke za začasno ali občasno delo upokojencev in upokojenk tako, da se le-to v neto prejemku izenači z minimalnim plačilom za delo, ki ga za začasno ali občasno delo prejemajo dijaki in študenti. Vloženih amandmajev predlagatelji zakona ne podpirajo, saj najnižjo urno postavko za začasno in občasno delo določajo v bruto in ne neto znesku.

Predstavnica Vlade je izpostavila, da zaradi različnih davčnih obremenitev prihodkov navedenih dveh specifičnih skupin na trgu dela izenačitev navedenih urnih postavk v neto znesku po njihovi oceni s sistemskega vidika ni ustrezna. Nekateri razpravljavci so zagovarjali amandma koalicije, s katerim se urni postavki za delo študentov in upokojencev izenačita na bruto ravni, kar predlaga tudi Vlada in na kar je v svojem mnenju s pravnosistemskega vidika opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Poudarjeno je bilo, da bo člen s sprejemom amandmaja ostal odprt, v kolikor bi bilo treba še kaj uskladiti.

Odbor glasoval o vseh členih Predloga zakona ter jih sprejel.

Pripravljen je dopolnjen predlog. Najlepša hvala.