Govor

Hvala lepa.

Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročilo odbora dajem besedo predsednici Evi Irgl. Izvolite.