Govor

Predsedujoči, hvala za besedo. Pokojninski sistem v Sloveniji najbolj ogroženim ne omogoča varne starosti in jih ne obvaruje pred revščino, čeprav gre za osnovni razlog zakaj javni pokojninski sistem sploh imamo. Pokojnine v Sloveniji so nizke, prenizke. Skoraj 300 tisoč upokojencev in upokojenk prejema pokojnino nižjo od 700 evrov. Kar petina, to je 97 tisoč upokojencev in upokojenk živi z dohodki nižjimi od praga tveganja revščine, med njimi je največ žensk. Pokojnine vse skozi vztrajno padajo. Med tem ko je leta 1992 pokojnina znašala 87 % neto plače je leta 2020 padla na le 57 %. Ključni razlog za nizke pokojnine so prenizki prispevki delodajalcev, ki so se prepolovili leta 1996, vlade pa so vse od takrat to radodarnost do kapitala kompenzirale z nižanjem pokojnin, krčenjem pravic in zaostrovanjem pogoje za upokojitev. Hkrati se ljudje soočajo z velikimi podražitvami osnovnih življenjskih potrebščin, predvsem hrane, kjer smo priča skokoviti rasti cen, najbolj pa se dražijo ravno tiste življenjske potrebščine za katere najrevnejša gospodinjstva, se pravi med njimi tudi revni upokojenci, zapravijo skoraj polovico svojih gospodinjskih proračunov. V letu 2021 se je kruh podražil za 9,4 %, mleko se je podražilo za 7,1 %, sveže sadje za 13,2 %, zelenjava za 6,6 %, krompir kar za 25 %. Stroški, ki so povezani s stanovanjem, elektriko, plinom in drugimi gorivi so narasli za 8,6 %, od tega najemnina za 17,9 %, elektrika in ogrevanje pa za 11,7 %. Vse te stroške, vključno z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem revni upokojenci plačujejo iz žepa. Posledica nizkih pokojnin in naraščajočih življenjskih stroškov je, da morajo danes mnogi upokojenci in upokojenke delati, da lahko preživijo. In to za 4,2 evra neto na uro. Ušiva, mizerna, sramotna 4,2 evra. Da bi bila mera polna je koalicija pred kratkim sprejela zakon, ki dovoljen obseg začasnega in občasnega dela upokojencev bistveno povečuje brez da bi naslovila problem nizkega plačila za opravljeno delo. Zato v Levici predlagamo povečanje sramotno nizke minimalne urne postavke za delo upokojencev. Natančneje predlagamo, da se minimalno plačilo upokojencev v neto znesku izenači vsaj z minimalnim plačilom, ki ga prejemajo študenti in dijaki, ti so ovrednoteni za svoje delo za vsaj 5,21 evrov na uro oziroma kar 1 evro na uro več kot prejemajo upokojenci. V Levici smo tako pripravili zakon, ki določa višino minimalne urne postavke za upokojence, na način, da se v neto znesku izenači z minimalnim plačilom do katerega so upravičeni študenti. Navsezadnje je tako študentsko delo preko napotnice kot delo upokojencev inštitut začasnega in občasnega dela, ki je statusno vzeto primerljiv med dvema različnima skupinama, potem pa smo prišli do odbora na katerem je koalicija vložila in izglasovala amandma, ki minimalno plačilo upokojencev ne izenačuje z minimalnim študentskim plačilom, ampak zgolj popravlja postavko za pičlih 29 centov na 4,49 evrov neto, torej še vedno 72 centov manj kot za svoje delo najmanj prejemajo študenti in dijaki. Seveda v Levici kot socialisti vztrajamo pri tem, da morajo biti upokojenci in študenti, ki opravljajo začasno in občasno delo obravnavani enako in temu primerno enako pošteno plačani, zato smo vložili amandma, ki besedilo našega zakona popravlja nazaj na izvorni predlog. Če bomo amandma in zakon Levice sprejeli bomo naredili najmanj to, da bodo tisti upokojenci, ki so zaradi nizkih pokojnin prisiljeni delati za trakom pa polniti police razno raznih trgovin, dobili pravičnejše pravilo za opravljanje dela na svoja stara leta, ko bi v resnici morali uživati mirno penzijo, pa jim žal ta naša mačehovska država tega ne privošči, saj morajo shajati s pokojninami, s katerimi ne morejo preživeti in potem delajo dalje, čeprav so v penziji. Hvala.