Govor

Pozdravljeni!

Zakaj moramo danes glasovati proti nujnemu postopku. Razlog je preprost: ker Vlada dela nezakonito in ker se je Vlada odločila, da bo na silo in na vsak način podjarmila tudi določene regulatorje v državi, ki so bili vsaj do danes po zakonu in po drugih aktih samostojni in neodvisni.

Trije glavni razlogi, zakaj nujni postopek danes ne sme biti sprejet. Prvi razlog, kršitev 2., 22., 74. člena Ustave Republike Slovenije, gre za kršenje pravice do enakega varstva pravic, pravice do podjetništva oziroma pravice do svobodne gospodarske pobude z vidika načela sorazmernosti elementa načela pravne države. Neustavnost vsebine – gre predvsem za člena 115 in 116 – je ugotovila tudi Zakonodajno-pravna služba, drugič, ne prvič. Drugi razlog - poseganje v neodvisnost in samostojnost regulatornega organa AKOSA, gre za podeljevanje pristojnosti operaterjem, da regulatornem organu določajo vsebino in obseg obveznosti neutemeljenost predlaganega razloga za razrešitev direktorja AKOSA. Poseg v avtonomnost AKOSA glede razrešitve direktorja je ugotovila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora drugič, ne prvič.

Tretji razlog – kršitev postopkov in neizpolnjevanje obveznosti tehnične notifikacije Evropske komisije EU direktiv in VTO in TBT predpisov gre za neizpolnjevanje obveznosti glede notifikacije tehničnih predpisov.

Zelo suhoparno, vendar zelo bistveno. Gre za to, da Vlada Republike Slovenije kljub pozivu Evropske komisije, ki je v mesecu decembru pozvala, da naj seveda primerno uredi sam zakon tega Vlada ni storila. Vsi se spomnite, da smo ta zakon v mesecu decembru obravnavali po rednem postopku in je zakon padel že v prvi obravnavi, kar pomeni, da smo v Državnem zboru ugotovili, da je neustrezen in neprimeren. Ta Vlada se je odločila, da pošlje zakon praktično identičen v ponovno razpravo in to po nujnem postopku. Razlaga, da zaradi varnosti, vendar te varnosti seveda posegajo v nezakonitost in spoštovanja pravne države in spoštovanje prava EU. Če bi bilo res tako nujno vsi vemo in razumemo, da je implementacija teh direktiv nujno potrebna tudi za zaščito naših operaterjev in normalnega delovanja in nenazadnje tudi digitalnega varstva Republike Slovenije, vendar poseganje v imenovanje direktorja agencije AKOSA je seveda popolnoma nezakonit in jasno govori o tem, da želijo še to agencijo / nerazumljivo/ na način, da bodo odločali kako in na kakšen način se bo odločalo, kadar bo ta Vlada to želela.

Dejstvo je, da tudi ne more biti, da se spremembe rokov tržnih analiz lahko predlagajo samo regulatorji sami nikakor ne operaterji ta zakon govori točno o tem, da bodo operaterji, ki jih naj bi agencija nadzirala v resnici odločali operaterji kaj naj agencija počne in kako in na kakšen način. Popolnoma brezvladno in diskriminatorno do tistih, ki pravzaprav smo jim podelili pravico, da vršijo funkcijo regulatorja in nadzora, ker je ključno.

Na koncu naj še omenim, da Evropska komisija v vsakem primeru, v kolikor bo ta zakon nezakonit in neustaven bo sprožila oziroma je že sprožila postopek pred Evropskih sodiščem, ki bo in je v dveh primerih že odločal in jih spoznal tovrstno ravnanje za popolnoma nezakonito. Vlada je predlagala odločamo o zakonitosti in nezakonitosti ta trenutek pa samo poslanci in zato je samo od poslancev nas vseh skupaj odvisno ali bomo dopustili to brezpravno nezakonito, neustavno delovanje te Vlade, ki jo pravzaprav zanima samo eno. Podjarniti popolnoma vse.