Govor

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 99. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega in drugega odstavka 58. člena ter prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Igor Zorčič, mag. Dejan Židan, Jurij Lep, Janja Sluga od 11. ure dalje, Nik Prebil od 16.30 dalje, Blaž Pavlin od 13. ure dalje, Tadeja Šuštar Zalar od 18. ure dalje, Iva Dimic od 15.30 dalje, Monika Gregorčič od 16. ure dalje, mag. Bojana Muršič od 15. ure dalje, Predrag Baković, Suzana Lep Šimenko, Marijan Pojbič od 16. ure dalje in Aljaž Kovačič.

Na sejo so bili vabljeni predstavnik Sodnega sveta k 14. točki dnevnega reda ter predstavniki Vlade k vsem točkam dnevnega reda.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 99. izredne seje Državnega zbora.

Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 25. marca 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nismo prejeli.

Preden preidemo na odločanje o dnevnem redu, moramo odločiti o zahtevi za odločanje o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora.

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 134. seji, 25. marca 2022, sklenil, da se Predlog zakona o elektronskih komunikacijah obravnava po nujnem postopku. Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina 42 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem zahtevala, da Državni zbor odloči o navedeni odločitvi kolegija. Na podlagi tretjega odstavka 143. člena Poslovnika Državnega zbora prehajamo na obravnavo zahteve, da Državni zbor odloči o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora, da se Predlog zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, EPA 2628-VIII) obravnava po nujnem postopku.

Besedo dajem predstavniku predlagateljev oziroma vlagateljev zahteve Janiju Möderndorferju za predstavitev zahteve.