Govor

Hvala, gospod poslanec, za vaše vprašanje. Še enkrat, sprejmite opravičilo.