Govor

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 48. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 58. člena, prvega odstavka 60. člena ter prvega odstavka 93.a člena Poslovnika Državnega zbora in na podlagi odločitve Kolegija predsednika Državnega zbora, sprejete na 84. seji dne 6. 11. 2020.

Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Jože Tanko, Samo Bevk do 16. ure, Nada Brinovšek, Suzana Lep Šimenko, Anja Bah Žibert, Franc Kramar in Bojan Podkrajšek. Do roka, ki ga je na podlagi tretjega odstavka 93.a člena Poslovnika Državnega zbora določil Kolegij, je s sodelovanjem na seji izven sedeža Državnega zbora z uporabo aplikacije za seje na daljavo za danes najavil poslanec Primož Siter. Na sejo sem vabil predstavnika Državnega sveta k 7. točki dnevnega reda, potem mag. Duško Godina, direktorico Agencije za energijo, k 16. točki dnevnega reda, predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda.

Vse prisotne lepo pozdravljam.

V skladu z drugim in četrtim odstavkom 93.a člena Poslovnika Državnega zbora dnevni red seje Državnega zbora na daljavo določi Kolegij predsednika Državnega zbora s sklicem, zato o njem ne bomo glasovali. Iz tega razloga Državni zbor tudi ne bo odločal o predlogu Poslanske skupine Levica z dne 14. 11. 2020 za umik 8. točke z dnevnega reda seje.

Postopkovno, kolega Kordiš.