Govor

Hvala lepa.

Mag. Muršič, imate besedo za postopkovni predlog.