Govor

Hvala lepa za obrazložitev, kjer ste pač povzeli stanje, ki je. Navedli ste sicer zelo malo konkretnih rešitev. Sicer ste navedli, da se boste dogovarjali, vendar rešitve potrebujejo ljudje tudi sedaj. Predvsem jih potrebujejo naši ljudje, tisti, ki so že danes na robu revščine. Prepozno ukrepanje vlade pa lahko v dani situaciji potisne ljudi v brezizhoden položaj.

Predsednik Vlade, izbira med hrano in ogrevanjem, ki postaja za mnoge slovenske družine realna dilema, res terja takojšnje ukrepanje. Gre za ukrepanje v smeri jasnih in s številkami ovrednotenih ukrepov, da bodo ljudje pred televizijskimi ekrani vedeli že danes, koliko si vsaj približno lahko obetajo državne pomoči, ko bodo zimske mesece plačevali visoke položnice za gretje, in v smeri sprejemanja ukrepov za nižje davčne obdavčitve dobrin, povezanih tako z energenti in električno energijo, sicer ste navedli, da gre za špekulativni dvig cene pri Petrolu – upam, da tega ne bomo deležni – prav tako, da se bo vlada zoperstavila morebitnim, kot ste rekli, špekulativnim dvigom cen električne energije in ostalih dobrin, še posebej, če gre za podjetja, ki smo jih navedli, z lastniškim deležem države. Zato še enkrat sprašujem:

Kakšne ukrepe od te vlade lahko pričakujemo, preden pride do katastrofalnih posledic za naše državljanke in državljane?

Hvala za odgovor.