Govor

Hvala lepa. Mag. Muršič zahtevate dopolnitev odgovora?