Govor

Hvala lepa.

Matej T. Vatovec, imate besedo za postopkovni predlog.