Govor

Hvala lepa.

Spoštovane kolegice in kolegi, naj še enkrat opomnim na določila poslovnika v tem delu, v katerem smo zdaj. Poslanec, ki ni zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa postaviti dodatnega vprašanja. Prosim vas, da ste na ta del pozorni.

Besedo predajam predsedniku vlade, če želi dopolniti odgovor glede na to, kar je bilo.