Govor

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 27. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Andrej Černigoj od 14. ure, Ferenc Horváth, Janja Sluga, Edvard Paulič, Brane Golubović, Aleksander Reberšek, Nik Prebil od 15. ure dalje, Jani Möderndorfer od 12. do 13. ure, Blaž Pavlin od 15. ure dalje, Zmago Jelinčič Plemeniti in Jani Ivanuša.

Na sejo sem vabil predsednika Vlade, ministrice in ministre ter vršilko dolžnosti generalne sekretarke Vlade k 1. točki dnevnega reda, predstavnika Državnega sveta k 9. in 17. točki dnevnega reda, mag. Duško Godina, direktorico Agencije za energijo, k 22. točki dnevnega reda, ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec k 24. točki dnevnega reda, ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča k 25. točki dnevnega reda, predsednika Vlade Janeza Jaše k 28. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 27. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 5. novembra 2021, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 75, proti nihče.

(Za je glasovalo 75.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red 27. seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 29. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA MANDATNO-VOLILNE ZADEVE.

Prehajamo na obravnavo odstopa s funkcije poslanca Državnega zbora, ki je opravljal funkcijo namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke. V skladu z drugim odstavkom 202. člena Poslovnika Državnega zbora vas obveščam, da me je poslanec Ljubo Žnidar 10. novembra 2021 pisno obvestil, da odstopa s funkcije poslanca Državnega zbora. Ugotavljam, da Ljubu Žnidarju v skladu s šesto alinejo prvega odstavka in drugim odstavkom 9. člena Zakona o poslancih ter tretjim odstavkom 202. člena Poslovnika Državnega zbora preneha mandat poslanca s 15. novembrom 2021. O tem bom takoj obvestil Državno volilno komisijo in jo zaprosil, da zboru sporoči, kateri kandidat bo v skladu s 17. členom Zakona o volitvah v državni zbor opravljal funkcijo poslanke oziroma poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke. Na podlagi obvestila Državne volilne komisije bo Mandatno-volilna komisija pripravila poročilo s predlogom sklepa o opravljanju funkcije poslanke oziroma poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke.

Na podlagi 33. in 200. člena Poslovnika Državnega zbora se Državni zbor seznani še z naslednjim sklepom: Ugotovi se, da je Ljubu Žnidarju, ki mu je prenehala poslanska funkcija, prenehala funkcija podpredsednika Mandatno-volilne komisije.

Dovolite, da se v imenu nas vseh spoštovanemu kolegu najlepše zahvalim za dosedanje delo in mu zaželim veliko uspeha tudi pri nadaljnjem delu.

S tem prekinjam to točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 16. 11. 2021, ob 9. uri, če bo Mandatno-volilna komisija pripravila poročilo, sicer pa v četrtek 18. 11. 2021.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA VPRAŠANJA POSLANK IN POSLANCEV.

V zvezi s to točko dnevnega reda sem v poslovniškem roku prejel pisne prijave 38 poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora.

Na prva tri vprašanja poslancev opozicije ter na vprašanje poslanke vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik Vlade. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo 3 minute, predsednik Vlade, ministrice in ministri odgovorijo na vprašanja v največ petih minutah. Če je vprašanje postavljeno več ministrom, imajo vsi skupaj na voljo 5 minut za odgovor. Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa postaviti dodatnega vprašanja. Poslanke in poslance prosim, da ste na to pozorni. Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora poslanec predstavi v dveh minutah, dopolnitev odgovora pa sme trajati največ 3 minute. Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru predsednika Vlade, ministrice ali ministra. O tem odloči Državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu. Potem vas še posebej opozarjam, da je treba takšen predlog izrecno podati in se pri tem osredotočiti le na njegovo obrazložitev, ne pa postopkovnega predloga uporabiti za vsebinsko razpravo v zvezi s postavljenim vprašanjem.

V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu morajo predsednik Vlade, ministrica ali minister v tridesetih dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru bom vprašanje uvrstil na naslednjo redno sejo Državnega zbora.

V zvezi s to točko, so se za danes opravičili dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Helena Jaklitsch, ministrica brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, mag. Matej Tonin, minister za obrambo, in Janez Poklukar, minister za zdravje. V zvezi z napovedano odsotnostjo Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj tehnologijo, vas obveščam, da sem bil naknadno ustno obveščen, da bo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ves čas prisoten na seji med to točko. Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno.

Prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj.

Na prvi štiri vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade Janez Janša.

Prvi mu bo poslansko vprašanje predstavil dr. Matej T. Vatovec.