Govor

Janez (Ivan) Janša

Hvala lepa.

Ta problem je znan že dolgo časa in tudi nereševanje tega problema. Že dolgo časa je to znano, zato teh zadev niti ne bi ponavljal. Za naprej je iz vseh virov, ki so na razpolago, v lanskem in v letošnjem letu Vlada temu problemu skušala zagotoviti čim več sredstev. Tukaj gre za sredstva, ki so na voljo iz različnih evropskih programov ali naslovov in tudi iz domačega proračuna. V naslednjih letih bo Slovenija na podlagi tega, kar je bilo že sklenjeno in odobreno, na podlagi tega, kar se sedaj načrtuje, recimo v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost za naslednje obdobje bo v Sloveniji zgrajenih na tisoče novih kapacitet za oskrbo starejših v domovih. To je praktično tudi edini način, ki bo vplival na znosnejše cene oziroma na cenejše storitve. Tam, kjer je povpraševanje bistveno večje od ponudbe, je potem problem s stroški vedno prisoten, pa tudi če to skušajo administrativno reševati. Zagotovo je najbrž nekaj manevrskega prostora pri normativih, od katerih je cena odvisna, ampak v celoti bo problem možno reševati na zdravi in na trajnostni osnovi takrat, ko bo kapacitet dovolj. In to je naša prioriteta. Na tem delamo. V kratkem bodo znane tudi številke iz načrta za odpornost in okrevanje, ko bo ta potrjen. Poleg tega pa je tukaj možno zagotoviti še dodatne kapacitete v okviru različnih tako imenovanih inovativnih programov, ki jih dodatno financira tudi Evropske unija in ki že obstajajo v različnih lokalnih skupnostih. Tega problema se vsi zavedamo in mnoge občine so imele že doslej pripravljene programe, vendar za realizacijo ni bilo dovolj finančnih sredstev. In ta sredstva sedaj zagotavljamo.