Govor

Predsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav predsedniku Vlade in tudi vsem kolegicam in kolegom!

V minulem letu smo se bili vsi skupaj prisiljeni prioritetno boriti z epidemijo koronavirusa in blažitvijo njenih posledic. Kljub težkim časom pa je bilo za upokojence v tem obdobju storjenega že precej. Z zadovoljstvom lahko trdim, da smo v zadnjem letu za starejšo generacijo, vsaj v smislu izboljšanja ekonomske situacije, skupaj postorili naslednje: dvakrat je bil izplačan solidarnostni koronski dodatek, regres za upokojence je bil višji od predlanskega, večkrat smo že popravljali tudi pokojninsko zakonodajo, nadaljevalo se je z odpravljanjem zaostanka v usklajevanju pokojnin, ki izvira še iz časov prejšnje gospodarske krize.

Z lansko izredno decembrsko uskladitvijo smo uspeli zaostanek iz naslova neusklajevanja znižati iz vsega skupaj kar za 5 %. Manko iz naslova gospodarske krize znaša tako v tem trenutku še 3,6 %. Pred časom, natančneje v septembru 2020 ste že napovedali, da se bo v tem letu, če bodo ugodne gospodarske prognoze, lahko realiziral še ta primanjkljaj oziroma zaostanek v izplačilu pokojnin.

V zvezi s tem me zanima:

Ali upokojenci to uskladitev v tem letu dejansko lahko pričakujejo ter kdaj?

Drugo vprašanje postavljam v zvezi z obravnavo že predlaganega in težko pričakovanega zakona o dolgotrajni oskrbi. Predlog zakona je bil v času ministrovanja Tomaža Gantarja že v zaključni pripravljalni fazi, s končano javno obravnavo ter tik pred obravnavo na vladni ravni.

Zato vas, predsednik, sprašujem po časovnici sprejemanja predloga zakona.

Ali nameravate z novim ministrom koncept zadnjega besedila predloga spremeniti?

Če je odgovor pritrdilen, me zanima:

V kakšni smeri bi šla sprememba?

Za oba odgovora se že vnaprej zahvaljujem.