Govor

Hvala lepa.

Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Ugotavljam, da ja. Jaz vas prosim, da se kar prijavite na listo, bo najbolj pravično izbran vrstni red. Govorim samo za predstavnike.

Janja Sluga ima prva besedo.