Govor

Prekinjam sejo, ki jo nadaljujemo ob 12.25.