Govor

Hvala lepa. Obveščam vas, da bo zbor odločal o postopku obravnave za vsak predlog zakona posebej. Prehajamo na odločanje. Zboru predlagam, da odloča o naslednjem sklepu: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se obravnava po skrajšanem postopku. Če sklep ne bo sprejet bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku.

Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in poslancev.

(Za je glasovalo 32.) (Proti 31.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zato bo zbor navedeni predlog zakona obravnaval po skrajšanem postopku.

Zboru predlagam, da odloči o naslednjem sklepu. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih se obravnava po skrajšanem postopku. Če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku.

Postopkovni predlog Matjaž Han.