Govor

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 30. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Franc Jurša, Tina Heferle od 13. ure dalje, Predrag Baković, Jani Prednik, Samo Bevk do 13. ure, Nik Prebil, Edvard Paulič, mag. Alenka Bratušek.

Na sejo sem vabil predsednika Vlade, ministrici in ministre ter vršilko dolžnosti generalne sekretarke Vlade k 1. točki dnevnega reda, predstavnika Državnega sveta k 9. in 18. točki dnevnega reda, ministra za zdravje Janeza Poklukarja in ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec k 40. točki dnevnega reda, ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka k 41. točki dnevnega reda, ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija k 42. toči dnevnega reda, ministra za obrambo mag. Mateja Tonina k 43. točki dnevnega reda, predstavnika Sodnega sveta k 44. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda.

Vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 30. seje Državnega zbora.

Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 4. marca 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora.

Predlogov za umik posamezne točke ali za širitev dnevnega reda seje nisem prejel.

Preden preidemo na odločanje o dnevnem redu, moramo odločiti o zahtevi za odločanje o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora. Kolegij predsednika Državnega zbora je na 132. seji, 4. marca 2022, sklenil, da se Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma obravnava po nujnem postopku. Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina 40 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem zahtevala, da Državni zbor odloči o navedeni odločitvi kolegija.

Na podlagi tretjega odstavka 143. člena Poslovnika Državnega zbora zato prehajamo na obravnavo zahteve, da Državni zbor odloči o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora, da se Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma obravnava po nujnem postopku. Besedo dajem predstavniku vlagateljev zahteve dr. Mateju T. Vatovcu za predstavitev zahteve.