Govor

Hvala lepa.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA PREDSTAVITEV PRORAČUNSKEGA MEMORANDUMA 2022-2023 (PREDLOGA SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2022 IN PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SPREMEMB ZA LETO 2023).

Prehajamo na prvi del obravnave in sprejemanje Predloga sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in Predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 v Državnem zboru. Na podlagi tretjega odstavka 156. člena Poslovnika Državnega zbora bosta predsednik Vlade in minister za finance predstavila proračunski memorandum 2022-2023: Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in Predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2023. O tej predstavitvi ni razprave. Besedo dajem predsedniku Vlade, Janezu Janši, da predstavi navedene proračunske dokumente.