Govor

Hvala lepa.

Besedo ima Matej T. Vatovec. Postopkovni predlog.