Govor

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 83. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Jerc Korče, Andrej Černigoj, Ferenc Horváth, dr. Franc Trček, Samo Bevk od 15. ure dalje, Soniboj Knežak, mag. Marko Koprivc, Nik Prebil in Zmago Jelinčič Plemeniti.

Na sejo sem vabil predsednika Vlade Janeza Ivana Janšo in ministra za finance mag. Andreja Širclja k 1. točki dnevnega reda ter ostale predstavnike Vlade.

Vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 83. izredne seje Državnega zbora.

Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 5. oktobra 2021, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo. Navzočih je 67 poslancev, za je glasovalo 43, proti nihče.

(Za je glasovalo 43.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red 83. izredne seje Državnega zbora določen.

/ oglašanje iz dvorane/ Postopkovni predlog – preden preidemo na 1. točko -, kolega Golubović, imate besedo.