Govor

Hvala tudi vam.

Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanski demokrati bo predstavil bo predstavil Jožef Horvat. Izvolite.