Govor

Hvala lepa.

Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Miha Kordiš.

Izvolite.