Govor

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani predstavniki vlade, kolegice in kolegi.

Že desetič od izbruha virusne epidemije in od nastopa aktualne vlade obravnavamo zakonski paket, katerega vzrok je epidemija covida-19. V skoraj dveh letih smo se že navadili na ta način dela te vlade – paketno, z odloki, po nujnem postopku, v zadnjem trenutku, brez obrazložitev in z eno in edino utemeljitvijo COVID-19. Desetkrat je vlada prinesla paket, ki naj bi nujno bil potreben zaradi epidemije. V vsakem so bile poleg podtaknjencev tudi priložnosti za dopolnitve in izboljšave. Devetkrat so predsedniki štirih različnih odborov, ki so doslej obravnavali te zakonske predloge, zavzeli enako stališče: ker gre za interventni zakon zaradi izjemnega dogodka, naj se njegova vsebina omeji na področja, ki jih je predlagala vlada ob vložitvi predloga. Devetkrat doslej odbori in Državni zbor niso mogli glasovati o celi vrsti predlogov tako opozicije ali koalicije za izboljšave vladnih paketov, ker naj se vsebine interventnih zakonov nebi smelo širiti. Mnoge pozabljene skupine, gospodarske branže in življenjska področja, ki jih je prizadela epidemija so morale čakati na konec zakonskih postopkov preden bi lahko naslovili njihove težave. za vsak posamezni amandma, ki bi dopolnil vsebino vladnega predloga je bilo potrebno obsežno in naporno dokazovanje, da ne gre za dodatne zakonske vsebine. Po navadi se je končalo na isti način, predlogi so bili označeni za poslovniško nedopustno in niso bili dani na glasovanje četudi je bila njihova vsebina smiselna. V 10 poizkusu se je spremenilo tudi to. Poslanci koalicije so le nekaj ur pred odločanjem vložili celo vrsto amandmajev, ki v že tako sporni zakon dodajajo sporni zakon dodajajo kopico novih rešitev med drugim tudi poseg v plačni sistem javnega sektorja, s katerim bi odpravili plačne omejitve za zdravnike in zobozdravnike. Tokrat predsedujoči odbora amandmajev ni označil za nedopustne temveč je na glasovanje vložil vsa vložena dopolnila. Kljub predlogom in protestom opozicije so tako vladajoči na odboru še dodatno razmesarili zakonski predlog, ki zato pred Državni zbor prihaja v bistveno drugačni obliki kot je bil vložen. Z odločitvijo predsednika odbora, da bo desetič ravnal drugače kot smo devetkrat bili prej s tem seznanjeni se je parlament znova podredil Vladi in njenemu diktatu. Z vedno novimi zakonskimi paketi, ki posegajo na različna področja in pravila že urejena z drugimi zakoni se ustvarja predvsem zmeda. Niti državljani niti Vlada se ne morejo več znajti v nepregledni množici pravil, zato ironično, da je na seji, na isti seji obravnavan tudi Zakon o debirokratizaciji med tem pa ljudi zasipavamo že z desetim paketom novih izjem, zato Vlado in njene podanike pa so tudi zakonski postopki zgolj krinka. Zakone sprejemajo, zaradi njihovih naslovov in zaradi navidezne legalnosti, zato je vseeno, če so koalicijski poslanci iz zakonskega besedila umaknili sporne člene, s katerim so si želeli dati pooblastilo za vladanje z odloki kajti zagotovo to nameravajo to početi naprej z zakonsko podlago ali brez nje.

Spoštovani, v manj kot dveh letih so trenutno vladajoči tako zelo raztegnili meje nekoč nesprejemljivega, da se ni mogoče na nič več zanesti. Do prejšnjega četrtka se je bilo mogoče zanesti vsaj na dejstvo, da se bo to spoštovalo pravila tega doma. Sedaj vidimo, da so tudi ta žrtev samovolje vladajočih, ki lahko storijo vse, če se le sklicujejo na epidemijo in je niso razglasili. S takim načinom dela se vladajoči nadejajo, da bo dovolj ljudi preprosto dvignilo roke in se obrnilo v stran, da bodo vsi kritični glasovi potihnili oblast pa ostala v rokah manjšine, ki ji takšno stanje tudi ustreza. Socialni demokrati se ne bomo obrnili stran skupaj z demokratično opozicijo tokrat vlagamo vrsto dopolnil, s katerimi bi iz zakona odstranili vsaj najbolj škodljive vsebine, ki so jih vladajoči tudi tokrat skrili pod darila. Vztrajali bomo, da se tudi naši predlogi obravnavajo z enakimi vatli kot tisti, ki jih vlagajo vladajoči. Zakon, ki z načinom svojega sprejemanja krši vsa demokratična pravila pa v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne moremo dati podpore.

Hvala.