Govor

Hvala tudi vam.

Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališča Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavila mag. Bojana Muršič.

Izvolite.