Govor

Andrej Šircelj

Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Še vedno se soočamo s posledicami in vplivom nalezljive bolezni Covid-19 in sicer tako na področju zdravstva, gospodarstva, kot socialnega varstva. Vlada se tega zaveda, zato je Vlada pripravila dodatne ukrepe. Te ukrepe želim razdeliti v dva dela in sicer, prvič, na ukrepe s področja varovanja zdravstva in drugič, na ukrepe s področja pomoči gospodarstva podjetjem in posameznikom, predvsem tistim, ki so najbolj ogroženi. S področja varovanja zdravja, se določeni ukrepi podaljšujejo, kot na primer, možnost prerazporejanja zdravstvenega kadra, financiranje telemedicine, poenostavljeno je tudi koriščenje odsotnosti z dela. Nov ukrep, ki ga predlog zakona predvideva, je določitev povračila škode tistim upravičencem, ki so bili cepljeni in jim je nastala škoda na zdravju.

Cepljenje je dokazano najbolj varen in učinkovit preventivni ukrep v boju proti nalezljivim boleznim, ki ščiti tako posameznika, kot celotno družbo. Se pa tudi pri cepivih v zelo redkih primerih lahko pojavijo resni neželeni učinki, vendar koristi cepljenja močno odtehtajo tveganja zaradi resnih posledic bolezni. Uvedba odškodninske odgovornosti in s tem sistema odškodnin brez krivde, je ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost cepiv, ter zagotavljanju učinkovitega in celovitega izvajanja nacionalnega programa cepljenja proti Covid-19. Prav tako se uvaja povračilo škode tistim upravičencem, ki jim je zaradi uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje Covid-19, ki ima začasno dovoljenje za promet, nastala škoda na zdravju. Podaljšuje se tudi koriščenje dopusta, predvsem zaradi tega, ker je marsikomu bilo to oteženo v razmerah pandemije oziroma epidemije. Poleg tega predlog zakona omogoča realizacijo kolektivne pogodbe v zdravstvu z možnostjo, da zdravniki in zobozdravniki dosežejo največ 63. plačni razred za obdobje do konca leta 2021. Zakon pa prinaša tudi ukrepe, ki so namenjeni neposredno pomoči gospodarstvu, podjetjem in posameznikom. Tako se uvaja dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za prostovoljne in nepoklicne pripadnike sil za zaščito, reševanje kot tudi za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah. Uvaja se solidarnostni dodatek za upokojence, ki prejemajo pokojnino v višini 732 evrov ali manj, in sicer v 3 višinah. Uvaja se solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine v višini 150 evrov in dodatek za kmete, stare več kot 65 let, ki niso prejemniki pokojnin. Predlog prinaša tudi dodatno financiranje programov v podporo družini. Podaljšuje se obdobje plačila solidarnostnega dodatka za novorojence in uvaja se dodatek za tiste gasilce, ki so zaposleni v prostovoljnih gasilskih društvih oziroma zvezah in do sedaj tega dodatka niso prejeli.

Za gospodarstvo je določen nov ukrep likvidnostnega posojila preko slovenskega podjetniškega sklada, predvsem za mikro, mala in srednje velika podjetja. Za gospodarstvo se ravno tako vzpostavlja pravna podlaga za črpanja dodatnih sredstev iz naslova rezerve, ki je bila uvedena pri prilagoditvi na Brexit. / znak za konec razprave/ Predvideno je podaljšanje trajanja programa finančnih pobud preko shem državnih pomoči. Predvideno je, da se namenska EU sredstva pridobijo v proračun Republike Slovenije v višini 5,2 milijona evrov in ta so namenjena gospodarstvu. Uvaja se možnost predplačil javnim agencijam in poenostavljajo se javni razpisi in uvaja… / znak za konec razprave/ se digitalizacija na tem področju.

Glede na vse navedeno menim, da predlog zakona vsebuje nujno potrebne ukrepe tako za varovanje zdravja posameznikov kot tudi za izboljšanje socialnega položaja stanja najbolj ranljivih skupin in podporo okrevanju gospodarstva. Zato predlagam, da predlog zakona podprete.

Hvala lepa.