Govor

Hvala predsedujoči. Predstavniki vlade, spoštovane kolegice, kolegi.

V zadnjih mesecih smo vsi lahko opazili in občutili izrazito rast cen. Že od konca poletja so se pričeli nakazovati znaki, da bo prišlo tudi do podražitev energentov. Do konca lanskega leta so podražitve čutili že mnogi, od začetka letošnjega leta jih čutimo vsi. To se dogaja v vsej Evropi in že v sredi oktobra je Evropska komisija storila nekaj česar v bistvu od nje nismo vajeni; izdala je poseben nabor možnih ukrepov, ki jih države lahko izvedejo zaradi energetske draginje. Izrecno so postavili prav neposredne podpore ranljivim gospodinjstvom. Morda v teh čudnih časih nismo opazili za kako nenavadno potezo gre, glede na stalno priseganje Evropske komisije na zakonitosti trga je jasno, da so okoliščine izjemne. Da smo žrtve izjemnega povišanja cen energentov, ki ga bodo najtežje prebrodili prav najšibkejši in da bo v ta namen treba poseči tudi po neposrednih subvencijah in tudi drugih ukrepih, s katerimi bi zavarovali potrošnike.

Slovenska vlada, ki je v tem času predsedovala Evropski uniji se na ta problem ni odzvala. Svet ministrov je na to temo spisala šele 26. novembra – mesec in pol po tem, ko je Evropska komisija že odločila o možnih ukrepih in več kot dva meseca po tem, ko je bila v domačem parlamentu soočena s prvimi poslanskimi vprašanji, na katere je odgovarjala s ciničnimi nasveti o menjavi ponudnikov.

Ko smo v opoziciji sklicali več sej pristojnih odborov, da bi izvedeli, kaj namerava storiti slovenska vlada, smo 8. novembra dobili eno in edino konkretno obljubo – da bo vlada pomagala 66 tisoč najbolj ogroženim osebam z energetskimi vavčerji v višini 150 evrov. Vir financiranja naj bi bil podnebni sklad, predlog zakona za izvedbo pa naj bi pripravilo Ministrstvo za delo, vlada naj bi ga obravnavala že na eni od prihodnjih sej.

V mesecu novembru ni vlada storila nič za realizacijo teh obljub svojega državnega sekretarja. Kot tudi v decembru še ni bilo zaznati nikakršne aktivnosti, smo Socialni demokrati ob vse nižjih temperaturah in vse višjih cenah energentov, sami pripravili ustrezen zakon, s katerim bi zagotovili pravne podlage za hitro realizacijo vsaj najosnovnejše pomoči za najbolj ranljive v tej državi. Pripravili smo pravno podlago in ukrep, ki ga je napovedovala vlada. 150 evrov energetskega dobropisa za najbolj ogrožena gospodinjstva financiranih iz podnebnega sklada, v katerem je sredstev za ta ukrep več kot dovolj. Še več – zgledovali smo se po dobrih in delujočih rešitvah, ki jih je zasnovala ta vlada. Način vnovčenja dobropisa bi potekal natanko tako kot vnovčenje t.i. turističnih bonov. Če bi ta zakon sprejeli, bi 75 tisoč najranljivejših v tej državi ter starši in skrbniki 200 tisočih otrok, lahko znižali svoje račune za energijo že od 1. januarja letos. Pomagati smo hoteli vladi, da bi hitro realizirali dober načrt za pomoč ljudem. Žal tej vladi ne gre za ljudi, temveč zgolj za prestiž in oblast. Ukrepe zgolj napoveduje. Zdaj je že jasno, da se bodo morali to zimo ljudje znajti sami. Za to je odgovorna aroganca vladujočih poslancev, ki v sodelovanju prisegajo, a ga ob vsaki priliki oz. priložnosti zavrnejo. Vladajoča večina v odboru, ki ne odraža nujno mnenja celotnega Državnega zbora je namreč preprečila, da bi danes lahko glasovali o predlogu, ki ne bi bil popoln, a bi pomagal hitro in zdaj. Žalosti nas, da je vladajočim poslancem pomembnejši politični prestiž od prave pomoči ljudem, zaradi katerega se pomoč najranljivejšim znova zamika, tokrat v predvolilno pomlad.

Hvala.