Govor

Hvala za besedo.

Spoštovani podpredsednik.

Torej, naj predstavim stališče Poslanke skupine Slovenske demokratske stranke k Predlogu Zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine.

Med razlogi za sprejem zakona je predlagatelj navajal, da so razlog za predlog zakona že realizirane in napovedane podražitve energentov in s tem pomoč pri plačevanju stroškov za nakup energentov socialno ogroženim in revnim. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke spremljamo razmere in se strinjamo, da se mora država odzvati na vsakršna večja odstopanja, na kateremkoli področju še posebej tudi tokrat, ko so se sicer cene nekaterih energentov že dvignile bolj pa so v ospredju napovedi, da se še bodo. Ugotavljamo tudi, da se cene energentov predvsem ogrevanja dvigujejo zelo različno po državi. V nekaterih občinah so se cene dvignile v drugih ne ali pa so se zgolj simbolično problem vidimo tudi v način odjema in posledično ceno ogrevanja. Nekaterih stanovalci v določenih večstanovanjskih objektih so imeli do slej dogovorjen poslovni odjem in ne gospodinjski, kar je pa sedaj povzročilo precej dražje ogrevanje kot, če bi imeli pogodbeno gospodinjski odjem, zato smo mnenja, da se morajo upravniki stavb in ponudniki zavedati, da ob trenutnih razmerah ne bi smeli biti tako črkobralski do pogodbenih razmerjih do odjemalcev predvsem odjemalcev toplotne energije. V naši poslanski skupini smo tudi mnenja, da se nekatere podražitve izvajajo povsem neopravičeno in dajejo vtis špekulativne narave. Kot se zdi nekateri ponudniki izkoristijo dvig cen za večji zaslužek ne glede na povzročene stiske družinam predvsem tistim z nižjimi prihodki, ki niso pričakovale tako velikih podražitev in jim plačilo v kratkoročni prilagoditvi povzroča res velike težave. Mnogi ponudniki med drugim tudi občinska komunalna podjetja se niso pravočasno pripravila na zimske dni in kurilno sezono, kajti niso opravili zakupa energentov in posledično, zato ljudje plačujejo visoko ceno. Ob tem smo mnenja, da bi morali taki ponudniki del odgovornosti prevzeti tudi na sebe in ne finančno obremenjevati zgolj občank in občanov, ki na to niso bili pripravljeni. Poslanci Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke se zavedamo, da sta Vlada in Državni zbor Republike Slovenije, ki je potrjeval predlagane ukrepe za pomoč državljanom in gospodarstvu predvsem poslanci koalicije in nekaterih iz konstruktivne opozicije storila veliko za to, da ljudje in gospodarstvo kljub težki zdravstveni krizi ne občutijo večjih težav. Izplačano je bilo veliko različnih pomoči in pomagano v različnih oblikah. Ob tem so bili zakoni popravljene tudi mnoge krivice. Med drugim so se v mandatu te Vlade v izjemno kratkem času dvignile plače, pokojnine in dodatki ter nadomestila tistim, ki so bili po krivici spregledani od delavcev, študentov, upokojencev do invalidov,: enostarševskih in velikih družin, kmetov, vojnih veteranov, itd. Ker se tako koalicijski kot tudi opozicijski poslanci, ki so tokrat pohvalno pripravili zakon, ki pa po našem mnenju zajema preozko skupino pomoči potrebnih ljudi in tudi Vlada, ki zelo podrobno spremlja trende gibanja cen energentov in se tudi zelo zaveda problematike zaradi podražitev ter pripravlja ustrezen in učinkovit zakon, torej vsi skupaj se zavedamo in strinjamo, da je potrebno nemudoma ukrepati. In kot sem že predhodno omenil, da je bila s predlaganim zakonom za preprečevanje posledic podražitev energentov zajeta preozka skupina ljudi, v Poslanski skupini SDS delimo mnenje z Vlado, da je potrebno na problem gledati širše v ukrep s pomočjo je potrebno zajeti večjo skupino ljudi, kajti menimo, da nimajo ali ne bodo imeli težav zgolj socialno ogroženi, ampak še kdo drug. Ker so se na področju energetike odprla tudi mnoga druga vprašanje ne zgolj podražitve nekaterih ponudnikov, ki se niso uspeli pravočasno pripraviti na globalno podražitev, iz takih in drugačnih razlogov, in pa prej v našem stališču omenjenih špekulantov ter nenazadnje tudi določenih uprav in direktorjev energetskih družb oziroma ponudnikov energije, ki si izplačujejo nenormalno visoke plače in nagrade, Vlada obljublja, da hiti s pripravo zakona, ki bo celovito, poudarjam celovito, odgovoril na razmere in potrebe državljanov ter ga bomo kot vse drobe in po meri ljudi ter gospodarstva doslej pripravljene zakone v Poslanski skupini SDS tudi soglasno podprli.

Hvala lepa.