Govor

Je še kakšno vprašanje? Prijavila se je še kolegica Violeta Tomić. Izvolite.