Govor

Hvala.

Prijavljena je še kolegica Ljudmila Novak.