Govor

Dr. Simončič, ali lahko odgovorite, prosim.