Govor

Spoštovani kolegi in kolegice, spoštovani gostje.

Pričenjam 4. nujno sejo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vas vabljene in druge navzoče, ki ste se udeležili današnje seje, prav lepo pozdravljam. Še posebej pozdravljam med nami gostitelje današnje seje, direktorja Kmetijskega inštituta, doktorja Andreja Simončiča in njegove sodelavce. Poseben pozdrav seveda predvsem želim ministrici, doktor Pivčevi in njeni ekipi.

Že na začetku seje pa na seji, kot nadomestni članici in člani odbora s pooblastili trenutno sodelujejo: poslanca Branka Simonoviča bo zamenjal kolega Jurij Lep, je tukaj med nami, lepo pozdravljeni in kolegico Ivo Dimic bo zamenjala kolegica Ljudmila Novak, prav tako, gospa Novak, lepo pozdravljeni.

Torej, prehajam na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje 21. septembra 2018 ste prejeli naslednji dnevni red:

1. predstavitev Kmetijskega inštituta Slovenije,

2. seznanitev s Poročilom o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva, ribištva v letu 2017 v Sloveniji.

Ker do pričetka seje nisem prejel predloga za razširitev dnevnega reda oziroma za umik, je določeni dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem seje.

Na sejo ste torej vabljeni dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijski inštitut Slovenija, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Sindikat kmetov Slovenija.

Pričenjamo s 1. TOČKO: PREDSTAVITEV KMETIJSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE. Besedo sedaj predajam gospodu direktorju, dr. Simončiču. Gospod direktor, lep pozdrav, beseda je vaša.