Govor

Vlasta Nussdorfer

Hvala lepa. Spoštovana oba predsedujoča, predsednica, predsednik odborov in seveda tudi vse poslanke in poslanci, pa tudi tisti, ki ste na tej strani mize, torej vabljeni gostje.

Danes sem tu z dvema namestnikoma, namestnik Tone Dolčič na moj desni strani pokriva največ tematike na vašem področju. Vendar namestnik Ivan Šelih pokriva pa tudi zelo pomembno, in sicer poročilo državnega preventivnega mehanizma danes. Torej, vodi državni preventivni mehanizem. Namestnik Tone Dolčič pa zagovorništvo. Kot veste smo dobili nov zakon, tudi po zaslugi poslancev prejšnjega sklica, tako da se zahvaljujem za to, da se je naša institucija v minulem letu razširila in letos dobila poleti tudi svet varuha za človekove pravice. S 1. januarjem prihodnjega leta pa bomo dobili še center za človekove pravice.

Obravnavamo 23. letno poročilo varuha. Toliko je tudi stara naša institucija. Piše se že 24., torej letošnje poročilo. Kajti, ko pride mesec oktober je veliko zadev že pod streho. Ker smo zelo proaktivni tudi med letom opozarjamo na tiste zadeve, ki so zelo nujne in jih moramo predočiti javnosti še preden pišemo novoletno poročilo. Prepričana sem, da poročilo, ki je pred vami ni lahko branje, zato ker obsega ne samo zato 425 strani, ampak tudi zato, ker so tematike take, ki seveda se dotikajo zelo številnih področij. Uvedli smo sicer tudi pohvale, ne zgolj graje. Kajti, zdi se mi pomembno, da znamo ljudi, ki na različnih pozicijah naredijo kaj dobrega tudi pohvaliti. Zato je morda poročilo celo nekoliko daljše.

Danes bi tu moral biti še en namestnik. Ko smo pogledali na katera področja sega vse to, o čemer bomo danes govorili, to je Miha Horvat, ki je žal odsoten, tako da bom njegov del sama predstavila.

Morda bi uvodoma povedala, da varuh potuje tudi širom Slovenije, kot ste opazili, imamo zunanja poslovanja, nimamo enot, tako kot nekatere institucije varuha širom Evrope. Vendar potujemo v vsako občino enkrat mesečno smo v eni izmed slovenskih občin. In tako smo jih res že veliko obiskali. In prav na področju otrok smo zelo dejavni. Torej, ni župana, ki nam ne bi predstavil situacijo, kakšno je stanje na področju predšolskega, torej varovanja vrtcev, šol, kako je s srednjimi šolami, tudi z zdravstvom, seveda, ki se dotika mladih. Tako da marsikaj izvedmo ne le iz pobud, ki jih dobivamo, ampak seveda tudi v kontaktih z ljudmi. To področje je tudi tisto za katerega veste, da se veliko nevladnih organizacij zanima, veliko je dejavnosti na terenu in tudi temu pri varuhu posvečamo vso pozornost. Torej, če je le možno se tudi takih dogodkov udeležimo.

Kot ste lahko ugotovili smo v zadnjih dveh poročilih začeli ocenjevati kršitve človekovih pravic in kršitelje in seveda ugotavljamo, postavili smo celo lestvici kršiteljev, da nekatera ministrstva pogosteje kršijo človekove pravice, nekatera redkeje. Seveda pa ni naše delo zgolj v tem, da prejemamo pobude, ampak tudi sami odpiramo določeno tematiko. In ravno področje otrok, mladine, izobraževanja je tisto, ki je za nas zelo pomembno. Tu namestnik Dolčič marsikatero zadevo odpre tudi na lastno pobudo varuha, zato ker se nam zdi zelo pomembno, da ne katera področja ne glede na prejete pobude in njihovo število še posebej spremljamo.

V lanskem letu, torej če se dotaknem področij, ki jih pokriva odsotni namestnik Miha Horvat.

Kot ste lahko ugotovili ob branju poročila, smo ponovno izpostavili konfesionalno dejavnost. Tu moram povedati, varuh ni tisti, ki je določil, da je ta ločena, torej da mora biti ločena v šolah in posebej urejena in pač ne sme zaiti v ta prostor. Dobivali smo kar nekaj pobud, tako v letu 2016 kot 2017, prizadetih ljudi, ki so čutili, da ta ureditev oziroma praksa ni prava. Zato smo ponovno opozorili, da je treba to urediti, da se ministrstvo ni odzvalo ustrezno. Tako je pač stališče ministrstva in pri tem tudi vztrajajo.

Na področju etike javne besede vedno dobivamo pobude. Če prihaja do, recimo, različnih prireditev v šolah, ki obujajo neke zgodovinske dogodke, takrat se seveda odpira vprašanje, ali je to prav ali ne. Nek tak primer smo tudi v lanskem letu obravnavali, šlo je za osnovno šolo v Ajdovščini in prikaz zgodovine, pionirčkov in tudi sedanjih učencev. Tudi o tem je moj namestnik zavzel natančno stališče, pri čemer je v tem primeru, ki obsega kar nekaj strani, se dotaknil tudi številnih sodb Evropskega sodišča v teh zadevah.

Obravnavali smo tudi področje mladoletnikov brez spremstva. Tu smo bili še posebej pozorni, glede na to, da so k nam prihajali mladi begunci, zlasti leta 2015, 2016, ki so ostali pri nas, ker so bili brez spremstva. Šlo je sicer za zelo majhno število, vendar tudi temu se je posvetil.

Vedno se nas še kako dotakne področje diskriminacije, še zlasti če gre za otroke. Otroci tega ne bi smeli občutiti, in tu smo izpostavili vedno doslej v vseh poročilih, tudi moji predhodniki, področje romskih otrok, dostopa do šole, nedokončanja osnovne šole, nevključevanja v vrtce, skratka, zdi se nam, da je to povsem neprimerno in je treba temu področju, če želimo imeti kasneje Rome, ki bodo delali, ki bodo končali šolo, ki bodo sposobni stopiti na trg dela, tudi že prejšnjo vključitev, kajti sicer zaključijo le nekaj let osnovne šole in so potem odmaknjeni od vseh delovnih procesov, žal, zapadejo lahko v mamila ali tudi v kazniva dejanja.

Žal, še vedno poročamo o diskriminaciji študentov invalidov - ta tema se nas vedno dotakne - pri prevozih v šolo. Nekaj zadev je bilo urejenih, vendar še v celoti ne.

Obravnavali smo, zanimivo, tudi prepoved udeležbe dijaka na šolskem izletu zaradi epilepsije. Šola, tudi povsem razumljivo, ga ni želela peljati na izlet, ker ni imel zagotovljenega spremstva. In tu se zopet vprašamo, kako dolgo traja, da nek otrok dobi spremstvo, ki ga rabi, in je potem izoliran in ne more niti na izlet.

Seveda smo se ob šolstvu spraševali še o marsičem, vendar se to dotika mladoletnikov tudi v vzgojnih zavodih; o tem bo poročal namestnik Šelih, ko bo predstavil poročilo državnega preventivnega mehanizma, ki je iz leta v leto bolj dejaven, obiskuje kraje odvzema prostosti in na področju mladih tudi vzgojne zavode.

Zdi se mi zelo pomembno, da zdaj slišite, s čim vse se ukvarja oddelek namestnika Dolčiča. Kot rečeno, je to najbolj obsežno področje, zajema največ zadev, ki se dotikajo mladih, njihovega izobraževanja, nasilja, življenja nasploh, tudi mladoletnikov s posebnimi potrebami. Tako bi predala besedo kar njemu.