Govor

Hvala. Lep dober dan vsem! Dodatni pozdravi najprej gospe varuhinji človekovih pravic s sodelavcema, nato še predstavnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Tudi vsem ostalim seveda dober dan.

Pričenjam 1. redno sejo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani odbora, njih pa nadomeščajo potem v nadaljevanju, tudi povem kdo. Kolega Aljaža Kovačiča nadomešča kolegica Karla Urh, Kolegico Lidijo Divjak Mirnik nadomešča kolegica Nina Maurovič, kolega Žana Mahniča nadomešča kolegica Alenka Jeraj in kolegico Jelko Godec nadomešča kolega Jožef Lenart.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red seje odborov - 23. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2017.

In drugo - poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu, konvenciji Organizacije združenih narodov proti mučenju in drugim krutim nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2017.

Ker v poslovniškem roku nisva prejela predlogov v zvezi z dnevnim redom, je določen takšen dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem seje odborov. Odboroma predlagam, da združimo obravnavo 1. in 2. točke dnevnega reda. ali kdo mogoče temu nasprotuje? Ugotavljam, da ne.

Prehajamo na obravnavo 1. IN 2. TOČKE SKUPAJ. Gradivo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora. K točkama dnevnega reda sva vabila Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Državni svet Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Obravnava poročil bo potekala na podlagi prvega odstavka 41. člena Poslovnika Državnega zbora, da jih bosta odbora obravnavala kot zainteresirani delovni telesi.

Besed dajem predstavnici Varuha človekovih pravic, gospe Vlasti Nussdorfer. Izvolite.