Govor

Boris Koprivnikar

Omejil se bom na to, kar je gospod Černač predstavil uvodoma, ker je odlična iztočnica tudi za pojasnilo vsega. Upam, da ne bo šla razprava samo v smeri, kdo je iz katere stranke, ampak da se bomo posvetili konkretnim dejstvom, ki ste jih vi navedli in na nek način namigovali na različne nepravilnosti. Bom šel najprej po vaših navedbah, potem pa še dopolnil z ostalimi gradivi, ki smo jih že javno posredovali in se temeljito, po mojem mnenju kristalno jasno opredelili do vseh obtožb.

Frekvence so nevidno zelo pomembno premoženje države, zato je z njimi treba ravnati izjemno skrbno, in to tudi delamo. Meni je žal, da še vedno niso bile razpisane frekvence, ki se prodajo za komercialno rabo, žal lahko ta trenutek govorimo samo o testni uporabi frekvenc, ta je testna, in na nek način težko tu poslancem in javnosti pojasnjujemo dve popolnoma ločeni zgodbi, ki ju vztrajno mešate v isto zadevo. To je nekaj podobnega, kot če bi nekomu dali avto za peljat za testno vožnjo, potem ga pa obdolžite, da ga je ukradel. Testne frekvence se podeljujejo za določen projekt, za določen čas, na določenem območju in za točno določen namen in jih ni mogoče komercialno uporabljati. In ti vaši zaključki o interesu BTC pomenijo, da bi bili, praktično povedano, interesi BTC, Elektro Gorenjska, Internet inštituta, AMZ Slovenije, da postanejo mobilni operater. Edino v tem primeru bi lahko iz teh testnih frekvenc morebiti imeli kakšno korist.

Drugič, ko govorite o skrbnosti za pridobivanje in upravljanje javnih sredstev. Točno to je razlog - frekvenc za podelitev 5G ni možno izvesti drugače kot skrbno. To pomeni, na podlagi zakona, na podlagi sprejete strategije, kot pravilno ugotavljate, ki še ni sprejeta, in dokler teh pogojev ni izpolnjenih, niti AKOS kot neodvisna agencija ne more izvesti postopka, in ta postopek zato še ni bil izveden, ker se s temi frekvencami, po mojem mnenju, ravna skrbno. Ob tem pa morate vedeti, da se te frekvence ne podeljujejo na nek skrivnosten način, ampak na podlagi javnega natečaja, za katerega so izjemno zainteresirani vsi teleoperaterji in številna druga javnost in tu ni prostora za nikakršne skrivalnice in manipulacije.

Povedali ste, da je ta komisija sklicana na podlagi postopkov oziroma sumov, ki ste jih prebrali v medijih. Res je, tudi sam sem bil, milo rečeno, presenečen, ko sem prebral v medijih, če jih lahko tako imenujemo, obtožbe. In potem sem bil tudi malce presenečen, kako je treba, recimo, od prve nepreverjene objave v Požareportu v nekaj urah sklicati Komisijo cenjenega Državnega zbora za nadzor javnih financ, brez da bi se te objave in te trditve, ki so bile, ali pa sumi, ki so bili v teh objavah navedeni, sploh preverili. Recimo, zanimiva zgodba je ta, ki ste jo na koncu tudi omenili, vidim, da je tudi v gradivu za današnjo sejo, kako je po Erarju naraščalo poslovanje z BTC, vi te navedli, s 54 tisoč na 800 tisoč. To je bilo nedvoumno pojasnjeno - zato, ker je MJU prevzel plačevanje računov zaradi centralizacije upravljanja prostorov. Niti ene pogodbe v času mojega ministrovanja sam nisem sklenil z BTC, vse, kar sem naredil, sem podpisal anekse k obstoječim pogodbam, v katerih se je samo zamenjal plačnik. To je zadeva, ki jo vsak resen človek, da ne govorim o resnem mediju, lahko z lahkoto preveri in v nekaj minutah odgovori. Vse pogodbe, mislim, da je BTC dal tudi javno na vpogled, in mislim, da se niti eden od novinarjev ni odločil, da bi prišel te pogodbe pogledat. Sam sem jih natančno pogledal, ker, iskreno povedano, ko sem prebral, da je promet z BTC in MJU tako enormno narastel, sem bil tudi sam presenečen, ker sploh nisem vedel, kaj lahko mi imamo z njim. Izkazalo se je pa, seveda, da smo prevzeli plačevanje za carino, v Ljubljani, mislim, da v Nove mestu in ne vem, če še na kateri lokaciji / oglašanje v ozadju/, pa v Murski Soboti, ja.

Nadalje postavljate dvom, da imajo vsi enake možnosti. Javni pozivi, na osnovi katerih so se javljala posamezna podjetja, organizacije za dodeljevanje, začasno in omejeno, testnih frekvenc, so bili odprti javno, vsi imajo to možnost. In še ena stvar je zanimiva - tisti, ki danes želijo te frekvence pridobiti, jih še vedno lahko. Enostavno, napišejo projekt, za katerega želijo, se obrnejo na Agencijo za komunikacijska omrežja, obrazložijo svojo željo in če je, po postopkih, ne vem, kakšni točno so, agencija odločena, da te frekvence podeli začasno, na omejenem območju, za določen namen, bodo te frekvence seveda tudi dobili. Torej, še danes je popolnoma odprt ta razpis in vsi se lahko na njega tudi prijavijo.

Ali delujemo skladno s časovnico. Ja, žal, zamujamo s prodajo 5G frekvenc, do katere še ni prišlo in niti brezplačno še niso bile oddane; to ponovno poudarjam, ker mešate dve popolnoma različni zadevi. Do te pa ni prišlo zaradi tega, ker še ni sprejeta strategija, ki je pogoj za razpis. V usmeritvah, ki jih je ministrstvo dalo AKOS, smo predvideli, da naj bi se te frekvence podelile nekje do konca letošnjega leta, v začetku naslednjega leta. Zaradi vseh teh zapletov, ponovljenih javnih razprav, ki pa menim, da so pravilne, zato ker ne sme biti dvoma o tem, da so v javni razpravi imeli vsi možnost dati tudi svoja stališča, seveda se nam ta časovnica malce odmika. Seveda nas druge države, žal, zaradi tega prehitevajo. Vendar menim, da je bolje malce zamuditi z javnim razpisom, kot pa ustvarjati kakršenkoli dvom v korektnost izvedbe tega razpisa.

Pa seveda, kar se tiče usmeritev Evropske komisije. Mi smo v gradivu, ki sem ga tudi javno objavil, podali zelo konkretne razloge, usmeritve, projekte, na katerih - lahko jih tudi naštejem - Evropska komisija želi, da se testira storitve 5G, in zaradi katerih Evropska komisija želi, da čim prej v državah članicah začnemo tudi komercialno uporabljati te frekvence, kar v Sloveniji, žal, še ni možno.

Potem govorite o kadrovski problematiki, SMC. Tudi sam sem bil član SMC. Zaradi tega, ker vidim, da te članstvo v politični stranki odločno ovira, sem se pred časom umaknil oziroma takoj po sestopu s funkcije, iz članstva v izvršnem odboru, iz članstva v svetu stranke in pred kratkim tudi iz članstva v stranki sami, ker mislim, da je očitno danes razprava bolj usmerjena v to, kdo je član katere stranke, kot pa kdo je kaj naredil prav in kaj narobe.

Glede gospodov - oprostite, ampak si moram poiskati imena -, predsednika sveta agencije in predsednika sveta za, kaj je še bil, radiodifuzijo ali kako že. S tema dvema gospodoma sem se sestal enkrat, ko smo obravnavali in pripravljali strategijo, in sem dejansko zdaj izvedel, da sta člana SMC. Glede gospe Muha sem pa še pred kratkim - žal se moram opravičiti javnosti - bil tudi zaveden, zato ker nekateri mediji so rekli, kaj menite na to, da je gospa Muha članica stranke SMC, drugi pravijo, da ni članica stranke, ampak je samo kandidirala na eni od list. Ne vem, tega nisem vedel, to sem izvedel iz medijev. In to govorim zaradi tega, če mi verjamete ali ne, da povem, kako zelo nepomembno mi je članstvo v neki stranki. Sem pa seveda sodelavec - gospod Križ je član stranke SMC, prišel je iz gospodarstva, aktiven, in sem izjemno ponosen, da je lahko moj sodelavec, zaradi tega, ker je svoje delo odlično opravljal.

Pravite, da naj bi bili zasledovani nekateri drugi cilji. Ne razumem, kateri. Postopki so jasni, transparentni, odprti in tudi vedno smo na voljo za razlage.

Prehod resorja. Direktorat za informacijsko družbo je bil po mojem spominu najprej na Ministrstvu za gospodarstvo, potem je prešel na Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje, znanost in šport. In potem smo nekje na sredini našega mandata dogovorili, da Direktorat za informacijsko družbo preide na Ministrstvo za javno upravo, ki je bilo pristojno za digitalizacijo. In tudi jaz kot minister sem poleg tega imel še pooblastilo predsednika Vlade, da sem koordinator digitalnih tehnologij oziroma s tujko rečeno tako imenovani »chief digital officer«. Se pravi, moja naloga je bila, da vse digitalne projekte, tehnologije, aktivnosti v državi poskušam čim bolj usklajevati, zato da bomo pospešili digitalni razvoj celotne države in celotne družbe. Direktorat je bil v tem času, ko je prešel na MJU, v velikih zamudah, na katere tudi vi opozarjate, s sprejemanjem zakonodaje in tako naprej. Zato smo poiskali bolj učinkovito vodstvo, v dogovoru in sporazumno. Pretekli direktor direktorata še vedno dela na direktoratu kot strokovnjak in zelo cenim njegovo strokovno znanje. Vendar pa je z novim vodstvom ta direktorat začel dohajati zamujeno in v zadnjih primerih zakonov, ki so bili sprejeti s področja informatike, smo bili celo med prvimi državami članicami, ki so sprejemale to zakonodajo, ki jo je na nek način usmerjala Evropska unija in za katero sem tudi sam trdno prepričan, da jo nujno potrebujemo, zaradi tega, da bomo pospešili razvoj. Torej, prehod direktorata je v praksi popolnoma upravičil svoj namen, in menim, da je bil izjemno učinkovit in da se je tudi učinkovitost dela tega direktorata zelo povečala, zato ker deluje in se povezuje z vsemi ostalimi informacijskimi resorji, ki jih ta država dejansko tudi ima.

Glede kadrov na AKOS, glede članstva in sestave svetov. V te postopke nisem nikdar posegal in se nisem z njimi niti seznanjal. Glede vaših namigovanj, da naj bi dajal direktna navodila predsedniku sveta ali kaj podobnega - mislim, da bo lahko tudi sam potrdil -, nikdar niti slučajno tega nisem storil. Popolnoma jasno mi je, da je AKOS regulatorna neodvisna agencija. Zato mora biti v svojih postopkih popolnoma neodvisna od politike. In zaradi tega v svojem poslovanju odgovarja delovanju znotraj strategij in zakonov in v sodelovanju z evropsko agencijo BEREC, s katero so v stalnih kontaktih, zato da vodi neko usklajeno evropsko politiko podeljevanja in uporabe frekvenc. Postopki so bili izvedeni, taki kot so, mislim, da so vsi transparentno zapisani. Zdaj, če vi trdite, da sem jaz v teh postopkih imel nek vpliv in tako naprej, jaz seveda ne morem preprečiti, da vi to trdite, lahko pa tu vam in javnosti pogledam v oči in povem, da na te postopke nisem nikdar nikakor vplival. Tako naj se to razjasni.

Potem pravite, prvi odziv, da je vse okej, potem smo pa odstopali. Moj prvi in zadnji odziv je, da s temi postopki in s podeljevanjem frekvenc nikdar ni bilo nič narobe in še vedno je vse zelo okej. In zato tudi danes sedim pred to komisijo in mirno pojasnjujem vse, kar smo izvedeli, ker je s postopki vse okej. To smo pojasnili javno, to pojasnjujem tukaj vam in to lahko pojasnjujem organom pregona, nadzornim institucijam, z veseljem, ker je moj največji interes, da se to čim prej razjasni. Moj cilj je samo, da se to razjasni in da se neha blatiti moje dobro ime in, žal, tudi dobro ime nekaterih organizacij, s katerimi smo odlično sodelovali. Mislim, da je podoben razlog za to, da sem jaz vrnil službo v BTC, kot je razlog - pa bo to predsednik uprave povedal -, BTC-ja, da je vrnil frekvence, ta: s tem, ko je bila sprožena ta medijska gonja, ki se za razliko od pravne začne z obsodbo, potem se pa morebiti nadaljujejo pojasnila, in ta pojasnila so bila naknadno dana, je bilo tako moje sodelovanje z BTC kot uporaba teh testnih frekvenc na nek način kompromitirana, namen je bil dosežen. In jaz ne morem normalno opravljati neke službe, če se bom stalno soočal z nekimi očitki o konfliktu interesov in moji kompromitiranosti. Jaz od te službe nisem življenjsko odvisen, še manj je pa BTC odvisen od tistih frekvenc za projekte. Tako menim, da je popolnoma logično, da smo to enostavno vrnili. In če mislite in želite interpretirati, da je to, da sem jaz vrnil službo in oni frekvence, razlog, da bežimo od odgovornosti, potem mi povejte, zakaj danes tu sedim in pojasnjujem vse, kar me imate vprašati. Ne bežim od nobene odgovornosti in sem pripravljen odgovoriti na popolnoma vsa vprašanja, ker je bilo vse okej.

Kar se tiče škode. Ja, s tem delamo veliko škodo. In sem vesel, da tu razpravljamo na Komisiji za nadzor javnih financ, ker delamo neposredno škodo državi, iz več razlogov. Prvi razlog je ta, da bomo s tem kompromitiranjem znižali ceno frekvenc, ko se bodo sploh dražile. S tem delamo neposredno škodo državnemu proračunu. Ko bodo operaterji konkurirali za 5G frekvence, bodo to današnjo razpravo verjetno uporabili za to, da bodo nižali ceno, in s tem bo neposredno država na izgubi. Drugič, delamo neposredno škodo gospodarstvu in znanosti te države, zaradi tega, ker se enostavno ne bodo več upali konkurirati za testne frekvence, ki smo jih s to razpravo kompromitirali. Povejte mi podjetnika - sam vem za nekaj projektov, ki jih še pripravljajo, in bi rabili ti dve frekvenci za testiranje -, kdo si bo sploh še upal zaprositi za testno frekvenco, če bo deležen take farse in pogroma, kot smo jih danes tu slišali, ne vem, ker smo dobronamerni, zato ker smo se želeli ukvarjati z razvojem.

Trdite, da se postopki dogajajo mimo vseh veljavnih aktov, da smo kriminalna združba. Povejte mi, dokažite mi, kateri pravni akt smo kršili, ker smo decidno pojasnili, da so bile testne frekvence podeljene na podlagi sprejetega zakona, in ker decidno pojasnjujemo, da za komercialno uporabo frekvence rabimo veljavno strategijo. Torej delamo popolnoma v skladu vseh veljavnih aktov, predpisov, zakonov in tudi v skladu z evropsko prakso.

Želite prikazati na vsak način, da je s podelitvijo testne frekvence država izgubila nekaj 10 milijonov evrov. Lepo vas prosim, saj to je smešno! Ta testna frekvenca ne more biti uporabljena za nič drugega kot za izvajanje nekega pilota, nekega projekta, razen, kot sem povedal, če postane BTC, AMZS, Elektro Gorenjska in Internet inštitut, če postanejo telekom operaterji; pa močno dvomim, da bodo oni postali telekom operaterji, saj ne zaznavam, da bi kdo imel tak interes.

Glede samega imenovanja gospe Muhe. Glejte, postopki so bili razloženi. Komisijo je imenoval uradniški svet. Ko je uradniški svet ugotovil izpolnjevanje pogojev za večje število kandidatov - mislim, da so bili štirje, če se ne motim -, sem osebno z vsemi opravil razgovore. In prednost gospe Muhe je ta, da je že prej delovala znotraj agencije, da je vodila pomemben resor v agenciji, da je svoje delo poznala in da je v času vedejevstva to delo tudi odlično opravljala in ga široko pozna. Kakšni so bili pa sami postopki, je bilo pa tudi transparentno in javno dokazano. Kar se pa tiče spremembe imenovanja, pa še to pojasnilo mogoče. Prvič, spremembo imenovanja direktorja, če se ne motim, je predlagalo že Ministrstvo za šolstvo, takrat, ko je bil AKOS oziroma DID še pod okriljem Ministrstva za šolstvo, in s tem smo samo uskladili, da je imenovanje direktorja agencije enako kot tudi za ostale regulatorne agencije, ki v Sloveniji veljajo. In sami veste, da sem bil kot minister za javno upravo soočen s kar precej dela, žal, ne preveč uspešnega, da bi tudi na področju agencij uredili bolj pregledno zadevo. Tu smo tudi sodelovali z Računskim sodiščem in iskali neke rešitve, ker smo zasledovali direktna, jasna in javna priporočila Računskega sodišča, ki so na področju delovanja agencij terjala določene ureditve.

Glede usmeritev, ki jih navajate, kategorično zavračam, da bi dajal komurkoli kakršnekoli usmeritve za njegovo delovanje na njegovi funkciji.

Za imenovanje gospoda Križa sem pojasnil. Gospod Križ - mogoče bo zanimivo za javnost - je prišel kot strokovnjak iz gospodarstva, kjer se je ukvarjal s telekomunikacijami, in je bil za naše ministrstvo izjemno dragocena pridobitev, ker je bil vešč vodenja kompleksnih projektov, ki jih je DID vodil. In ker je bil vešč znanj telekomunikacij, ki jih jaz nimam, na DID-u smo jih pa nujno potrebovali. S svojim delom je upravičil moje zaupanje in mislim, da tudi zaupanje gospodarstva in drugih subjektov, s katerimi smo sodelovali.

Sprememba zakona, zakaj je bil zakon spremenjen. V pojasnilih, ki smo jih javno objavili, natančno razlagamo, o razlogih, o spremembah. Recimo, zanimivo je, kar javnosti noče in noče biti sporočeno, da se glede plačila testnih frekvenc v zakonu ni ničesar spreminjalo, zakon je ostal tak kot prej. Glede obdobja testiranja je bilo v pojasnilih javnosti točno povedano, zakaj se obdobje testiranja podaljšuje in zakaj Evropska komisija intenzivno spodbuja članice, da imajo tako imenovana predkomercialna testiranja. Se pravi, da začnejo podjetja razvijati storitve za 5G omrežja, preden so komercialno dostopna. Komercialno dostopna bodo pa takrat, seveda, ko bomo lahko izvedli postopke. Ampak s tem, če teh testiranj ne bi omogočili, pomeni, da našemu gospodarstvu dodatno nalagamo breme, ga vlečemo nazaj in mu onemogočamo razvoj novih storitev, za katere v prihodnosti, sem trdno prepričan, da bodo eden od ključnih dejavnikov uspešnosti celotne družbe in gospodarstva. V celotnem svojem mandatu sem se intenzivno zavzemal za to, da moderno digitalno okolje deluje kot pospeševalec gospodarstva. To sem delal cel mandat in to sem delal tudi v primeru teh 5G frekvenc in zgodb, s katerimi se danes ukvarjamo.

Za testno območje sem že povedal oziroma za testne frekvence, da jih je nemogoče uporabljati komercialno, ker so omejene časovno, teritorialno, za določen namen.

Aha, potem vaša trditev, da »namesto da bi izvedli,« to je vaša jasna trditev, kajne, »namesto da bi izvedli komercialni razpis in prodali frekvence, smo jih brezplačno nekomu podelili.« To je tako strahovito zavajanje, da ne morem razumeti, da po vseh teh pojasnilih, ki smo jih dajali že ves ta čas, še vedno vidim na dnevnem redu, zakaj je BTC povečal promet poslovanja z ministrstvom, ker je to kristalno jasno. In še vedno ne razumem, zakaj zavajate javnost, da smo komercialne frekvence, ki sploh še niso bile razpisane, nekomu podarili. To je zavestno zavajanje, jaz ne vem, kaj naj drugega na to rečem. Jaz sploh ne vem, kako lahko to še dejansko pokomentiram.

Glede same priprave strategije in pogojev za komercialni razpis sem že povedal. Ko bo strategija sprejeta, in še ni, takrat bo komercialni razpis mogoče izvesti; zaenkrat to, žal, še ni mogoče. Upam pa, da ta naša aktivnost, ki jo trenutno izvajamo, ne bo preveč zavlekla tudi tega razpisa in se tej državi ne bo povzročalo še dodatne škode.

Potem ponovno navajate, da naj bi uporabniki teh testnih frekvenc imeli neko bistveno prednost na trgu, zato ker so dobili testne frekvence. Sprašujem vas, kako lahko ti uporabniki, ki sem jih prej navedel, Elektro, Internet inštitut, BTC, AMZS, imajo konkurenčno prednost pred telekom operaterji, saj to je popolnoma druga dejavnost, saj oni niso telekom operaterji. In kako, ne razumem, kakšno prednost naj bi lahko imeli; prvi razlog. In drugi razlog, vsi imajo na voljo, da se prijavijo na AKOS in pridobijo testne frekvence. Nihče nima prednosti, prijaviš se, pogledaš, ali izpolnjuješ pogoje, in dobiš testno frekvenco, če to želiš. In to lahko storijo še danes.

Potem odločba AKOS in ta čudovita slika, na kateri sem se ponosno slikal takrat, ko je bila testna frekvenca podeljena. Naj, prvič, povem, testne frekvence nisem podelil sam kot minister, podelila jo je Agencija za komunikacijska omrežja skladno z zakonom. Kolegi iz BTC, ki so me obiskali v tistih dneh, so mi prišli predstavit svoje razvojne načrte, tako kot smo s številnimi podjetji to delali v preteklosti in se seznanjali z njihovimi razvojnimi načrti, in so odločbo prinesli s sabo, zato ker so bili veseli, ker so jo dobili, da bodo lahko začeli s testiranji. In sam sem bil zelo vesel, da se je ta odločba naredila in da se bo spet začelo nekaj dogajati na sodobnih tehnologijah. Slikali smo se z njimi ponosni in veseli in sliko javno objavili na spletnih straneh ministrstva. /oglašanje v ozadju/ Javno smo sliko objavili na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo kot novičko in mislim, da je bila objavljena tudi na spletnih straneh BTC-ja, če se ne motim. Kako lahko skrivaš nekaj, kar javno objaviš, razložite mi, meni to ni jasno.

Predlagate sklepe, da se ta ravnanja razčistijo. Ja, pod vse te sklepe se podpišem. Prosim, naj se ta ravnanja razčistijo. Naj se izvedejo revizije. Naj se tudi pove, recimo, v primeru zgodbe, ki smo ji priče, ki ste jo tudi omenili, glede plačevanja nekih sumljivih zneskov družbi BTC, ki se je v času mojega ministrovanja povečalo. Poglejte, celotna zgodba tega, kako bi rekel, sodno-medijsko-inkvizicijskega stroja gre nekako tako: objaviš neko nepreverjeno novico, s tem se vrže sum, potem se pa trudiš pred mediji dokazovati svojo dobronamernost in tako naprej. Ampak, namen je dosežen, sum je vzpostavljen. In zdaj jaz lahko pred vsemi organi dokazujem svoje zakonito delovanje, svoje dobro delo, ampak namen je dosežen. Meni je bila povzročena moralna in materialna škoda; da ne govorim o svoji družini in vseh, ki berejo te nore zapiske po raznih socialnih omrežjih. Bila je povzročena škoda, zato ker sem izgubil dobro službo, ki sem se jo zelo veselil. In bila je povzročena škoda družbi BTC, ki se bo pač morala zaradi tega odreči nekim projektom, ker so bili javno kompromitirani, čeprav ni bila nikdar dokazana nobena nepravilnost in čeprav smo takoj jasno obrazložili vsa naša ravnanja. Škoda je storjena, z njo se danes tu soočamo. Ne vem, kako bodo ti postopki tekli naprej, ampak, recimo, za ta primer, ki je evidenten, ko mi je bilo očitano neupravičeno nakazovanje sredstev BTC-ju, ki se je razjasnil brez vsakega dvoma, šlo je samo za prenos pogodb iz Carinske uprave na Ministrstvo za javno upravo. Za to se mi ni nihče opravičil. To še vedno velja in to danes spet poslušam na seji tega odbora - to je zlonamerno škodovanje. Dokazano, v nekaj urah dokazano. Za to se meni danes ni nihče opravičil, da ste me obtožili, da smo mafijska združba in da podjetju BTC upravičeno sumljivo nakazujemo neke zneske. Oprostite! Je to država, v kateri si upaš biti javna oseba? Je to država, v kateri si bo nek resen človek sploh še upal prevzeti javno funkcijo? Edina moja napaka je to, da sem naivno mislil, da bom kot minister z odgovornim delom lahko na nek način prispeval razvoju Slovenije in javnosti. Poglejte, kaj dobim v zahvalo - javno me blatite! Nedokazano in zlonamerno. Seveda ne pričakujem opravičila, seveda ga ne pričakujem, to bi bilo preveč. Pričakujem pa, da lahko danes vam iskreno povem, kaj si o vsem skupaj mislim. In pričakujem, da bom vsem organom nadzora in pregona lahko korektno pojasnil vsa svoja ravnanja. In še nekaj pričakujem - pričakujem, da še naprej živim v državi, v kateri nisi obsojen, pa potem dokazuješ nedolžnost, ampak da živim v državi, v kateri se ti dokaže krivda, pa si potem obsojen. To pa pričakujem, če smo vsaj malce pravna država. Trenutno sem v situaciji, da sem obsojen medijsko, in zdaj moram dokazovati svojo nedolžnost. A veste, kako to vpliva na vse ostale, ki razmišljajo o tem, da bi stopili v neko javno funkcijo, kako to vpliva na vse podjetnike, ki želijo predstaviti svoje razvojne interese, svoje poslovne uspehe, ko gledajo take linče, ki se dogajajo na meni. Jaz bi lahko mirno odšel, meni ni treba danes sedeti na tej komisiji, ni potrebno. Moram se odzvati na vabila sodišča, na preiskovalne komisije, ampak na tej danes mi ni treba biti. Prišel sem zaradi tega, ker če je cena, ki jo plačujem z osebnim ugledom in z materialno škodo, ki jo plačujem zaradi tega pogroma, ki smo ga deležni, gospod Logar, in zaradi tega, da vi dobivate točke na prihajajočih županskih volitvah…