Govor

Vi ste neposredno vabljeni, tako vas bom lahko še povabil k razpravi. Tako predlagam, da se omejite na tisto, kar ste si na podlagi zapisanega pripravili za uvodno predstavitev.